Odbor hospodářské správy (OHOS)

  • plní povinnosti MČ z rámcové smlouvy o správě informačních systémů a výpočetní techniky a z prováděcích smluv k této smlouvě a uplatňuje požadavky vůči správci informačních systémů a výpočetní techniky
  • administruje datovou schránku MČ
  • zajišťuje prostředky pro elektronické podepisování, elektronické označování a používání časového razítka
  • vede evidenci kvalifikovaných systémových certifikátů a kvalifikovaných časových razítek
Zveřejnil: tiskový referent David Polák
Vytisknout