Akce pořádané pro seniory v roce 2019

>>> Důležité upozornění <<<

Přihlášky na akce jsou přijímány výhradně telefonicky na bezplatné lince 800 100 128. Tyto telefonické přihlášky jsou přijímány podle pořadí, jak se kdo dovolá, a to do vyčerpání kapacity. Pokud bude o akci zvýšený zájem, rádi ji zopakujeme. Nechoďte prosím na akce bez přihlášení.


Tabulka akcí září 2019


Počet vstupenek na uvedené akce je omezen. Všechny akce se pořádají za finanční podpory MČ Praha 4. Další informace k akcím a výdeji vstupenek obdržíte na bezplatné seniorské lince 800 100 128.

Pořadatelem akcí je MČ Praha 4. Při výdeji vstupenek je nutné prokázat trvalé bydliště předložením občanského průkazu. Další vstupenku obdržíte pro manžela/manželku, který je uveden v občanském průkazu. Pokud chcete vyzvednout vstupenku pro držitele ZTP, je nutné mít průkaz ofocený !

Upozorňujeme, že katastrální území:

  • Chodov. Háje, Křeslice, Šeberov, Hrnčíře a Újezd u Průhonic patří do kompetence městské části Praha 11 (přesto, že poštovní adresa je uváděna jako "Praha 4"). 
  • Modřany, Kamýk, Komořany, Cholupice, Točná a Libuš patří do kompetence městské části Praha 12 (přesto, že poštovní adresa je uváděna jako "Praha 4").

Výše uvedené akce jsou určeny pouze pro občany s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 4.

Aktualizováno: 26.08.2019
Vytisknout