Ústav sociálních služeb v Praze 4

Zřizovatelem Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace, je Městská část Praha 4. Posláním Ústavu sociálních služeb v Praze 4 je podpora aktivního a důstojného života seniorů a zdravotně znevýhodněných občanů na území městské části Prahy 4 prostřednictvím poskytování pobytových, ambulantních, terénních sociálních služeb a poradenství.

Ústav sociálních služeb v Praze 4 vznikl z původní rozpočtové organizace Obvodní ústav sociálních služeb Praha 4, na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 12-Z-23/2000 ke dni 1. 12. 2000. Jeho zřizovací listina byla novelizována usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 6Z-39/2011 ze dne 22. 9. 2011 s účinností
od 1. 10. 2011 jako její dodatek č. 3.

Předmětem činnosti ÚSS 4 je zajišťování sociálních služeb ve smyslu příslušných ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění. ÚSS 4 poskytuje zejména tyto služby a činnosti:

Veškeré služby poskytuje ÚSS 4 v souladu s platnou zřizovací listinou na území městské části Prahy 4 a s předchozím souhlasem zřizovatele i v jiném územním samosprávném celkucentrum-neformalni-pece-v-praze-4 úss 4

Vloženo: 03.12.2013   |   Aktualizováno: 20.02.2019
Vytisknout