AKTUÁLNĚ Z PRAHY 4

 • Přerušení dodávek vody v březnu

  23.03.2017
  Na 28. března 2017 plánují Pražské vodovody a kanalizace v době od 8.00 hod. do 16.00 hodin přerušení dodávek vody v Hodkovičkách. Důvodem je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením cisterny s pitnou vodou. Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka PVK na tel: 840 111 112 nebo 601 274 274.
 • Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2017/2018 se blíží

  22.03.2017
  Městská část Praha 4 vypsala zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2017/2018, který proběhne ve dnech 4. a 5. dubna 2017. Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého roku věku. Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti. Posuzuje se zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti či rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů.
 • Velikonoce s Prahou 4

  21.03.2017
  Srdečně vás zveme na velikonoční odpoledne s Prahou 4 KC Novodvorská Poznejte velikonoční zvyky jiných kultur a zemí. Těšit se můžete na folklórní vystoupení a představení souborů, menšin z Ukrajiny, Srbska, Bulharska, Slovenska či Vietnamu. Bude zde představen fenomén Velikonoc z hlediska tradic i náboženského kontextu.
 • Kácení a výsadba zeleně na Spořilově

  13.03.2017
  V březnu letošního roku začala na spořilovském sídlišti druhá etapa rekonstrukce horkovodu realizovaná firmou Termonta, a to pro investora stavby společnost Pražskou teplárenskou. Z důvodu dřívější neuvážené a nevhodné výsadby dřevin přímo na tělese horkovodu, nebo v jeho ochranném pásmu, bylo nutné některé dřeviny přesadit a bohužel, některé vzrostlé stromy také pokácet. V rámci vydaného povolení ke kácení dřevin byla zároveň uložena náhradní výsadba dřevin nových a to jak stromů, tak keřů. Předpokládaný termín dokončení výkopových a stavebních prací je květen 2017.
 • Uhrazení místního poplatku ze psů za rok 2017

  28.02.2017
  Odbor finanční správy upozorňuje majitele psů na splatnost místního poplatku ze psů v kalendářním roce 2017. Do 31. března je poplatek ze psa splatný (bez vyměření předem) pro důchodce (důchod je jediný zdroj příjmu – sazba 200 Kč), majitele rodinných domů (sazba 600 Kč) a poplatek za I. pololetí roku 2017 (leden až červen) 750 Kč za psa chovaného v bytě (při sazbě 1500 Kč). Jak lze poplatek zaplatit naleznete uvnitř článku.
 • Informace o dopravním omezení na ulici 5. května

  10.03.2017
  Od 13. března do 30. září 2017 bude částečně omezen provoz na ulici 5. května ve směru z centra. V úseku mezi ulicemi Vyskočilova – Michelská bude probíhat výstavba protihlukové bariéry. Provoz bude veden dvěma jízdními pruhy. Upozorňujeme na možnost tvorby kolon a doporučujeme zejména v době dopravních špiček vyhnout se této frekventované komunikaci a volit jinou trasu. Investorem stavební akce je Technická správa komunikací hlavního města Prahy, zhotovitelem společnost OHL ŽS.
 • Tibetský večer 2017

  10.03.2017
  Také letos vyvěsila Praha 4 tibetskou vlajku, která je vyjádřením podpory nenásilnému boji Tibeťanů za autonomii a zachování národní identity. V letošním roce navíc připravila městská část vernisáž výstavy fotografií Současná tvář severovýchodního Tibetu a také promítání dokumentu o této zemi ve stínu Himalájí. Návštěvníci měli možnost ochutnat tibetské speciality.
 • Praha 4 nesouhlasí s navrženou studií ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí a Soudní

  09.03.2017
  Rada městské části Praha 4 po bližším prostudování vyjádřila dne 8. března 2017 zásadní nesouhlas s navrženou Koncepční studií ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí a Soudní a žádá hlavní město Praha o její přepracování a následné předložení městské části Praha 4 k odsouhlasení. Mezi hlavní důvody odmítnutí studie patří snížení propustnosti řešeného území pro hromadnou i individuální dopravu a nedostatečné řeší parkování rezidentů i návštěvníků.
 • Ukliďme Česko - Ukliďme Prahu 4

  09.03.2017
  Ukliďme svět, ukliďme Česko, je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky a také na Praze 4. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Společně v sobotu 8. dubna 2017 dobrovolnické týmy uklízí místa ve svém okolí, která to potřebují.
 • Projekt Lepší škola zná své vítěze

  09.03.2017
  Dva nejlepší dětské nápady na zlepšení základních škol v Praze 4 – Michli vybrala porota v rámci soutěžního projektu Lepší škola. Vítěznými projekty jsou Multifunkční amfiteátr ze ZŠ Ohradní a Učení na balkónu ze ZŠ Mendíků. Týmy obou vítězných projektů si odnesly šek na 50.000 korun na uskutečnění svých nápadů.