Oddělení provozně ekonomické

 • je operativním správcem movitého majetku, který je ve vnitřní správě majetku, pečuje o obnovu a údržbu nemovitého majetku a provádí vnitřní dislokace
 • vytváří podmínky pro zlepšení pracovního prostředí pro zracionalizování administrativních a manuálních prací
 • organizuje a provádí potřebné úkony k zajištění výzdoby budov úřadu při významných výročích ve stanoveném rozsahu
 • provádí reprografické práce pro úřad
 • obstarává a zajišťuje telefonní spojení
 • zajišťuje provoz recepce v budovách úřadu
 • zajišťuje činnost autoprovozu pro potřeby úřadu, sestavuje plán dopravy, zabezpečuje údržbu a opravu motorových vozidel, zajišťuje proškolování řidičů (referentské vozy)
 • po technické a provozní stránce zabezpečuje řádné přípravy a průběh voleb, příp. referenda
 • zajišťuje  provoz  zasedacích  místností úřadu včetně všech akcí v nich pořádaných
 • organizuje ve spolupráci s ostatními odbory úřadu významné společenské akce M,
 • zpracovává návrhy plánů a rozpočtu OHOS a jejich kompletní zdůvodnění, po schválení zajišťuje jejich realizaci, předkládá návrhy a případné změny
 • vypracovává hlášení rozpočtu kapitoly mimo mzdový fond, vede předepsané srovnávací ukazatele a předkládá podklady pro jednání tajemníka s odbory úřadu
 • provádí inventarizaci majetku evidovaného na OHOS a realizuje opatření, která z ní vyplývají
 • uzavírá smlouvy (s výjimkou majetku nemovitého), objednává, přebírá a uhrazuje potřeby a požadavky orgánů a odborů úřadu
 • materiálně zabezpečuje OOP pro pracovníky úřadu
 • vykonává pokladní služby pro potřeby úřadu a pro veřejnost
 • zabezpečuje závodní stravování v oblasti koordinace plateb a zúčtování
 • zodpovídá za řádné sledování (příp. vymáhání) pohledávek vč. příslušenství z  hlavní a vedlejší činnosti OHOS
 • pronajímá sály č.303 a č. 304, uzavírá smlouvy na krátkodobé pronájmy
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Talianová Ilona Vedoucí oddělení provozně ekonomického 261 192 221 7.21 ilona.talianova@praha4.cz
Blažek Richard Řidič 261 192 438 7.21 richard.blazek@praha4.cz
Čierniková Marcela Referent 261 192 177 vestibul marcela.ciernikova@praha4.cz
Hajdová Jana Ing. Referent ekonomických činností 261 192 190 7.21 jana.hajdova@praha4.cz
Hladíková Ivana Referent 261 192 178 vestibul ivana.hladikova@praha4.cz
Janda Jiří Referent 261 192 451 7.21 jiri.janda@praha4.cz
Junek Tomáš Pokladní 261 192 194 vestibul tomas.junek@praha4.cz
Kostrhun Ladislav Údržbář 261 192 122 0.12 ladislav.kostrhun@praha4.cz
Neumannová Jaroslava Referent 261 192 178 vestibul jaroslava.neumannova@praha4.cz
Pech Jiří Údržbář jiri.pech@praha4.cz
Plavjanik Vasil Truhlář 261 192 122 0.12 vasil.plavjanik@praha4.cz
Průcha Pavel Řidič 261 192 438 7.21 pavel.prucha@praha4.cz
Turnhöferová Jana Bc. Referent 261 192 231 7.21 jana.turnhoferova@praha4.cz
Turynová Veronika Pokladní 261 192 194 vestibul veronika.turynova@praha4.cz
Zveřejnil: tiskový referent David Polák
Vytisknout