Zprávy z Prahy 4

 • Omezení dodávek vody v Nuslích a Michli


  Na úterý 27. srpna 2019 plánují Pražské vodovody a kanalizace omezení dodávek vody v Nuslích. Ve čtvrtek a 29. srpna 2019 omezí dodávky vody v Michli. Důvodem je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.
 • Blíží se splanost poplatku ze psa na II. pololetí roku 2019 - termín je do 31. srpna 2019


  Odbor finanční správy upozorňuje držitele psů, že splatnost poplatku za psa za II. pololetí ve výši 750 Kč (u sazby 1500 Kč - byt) je nejpozději do 31. srpna každého kalendářního roku. Poplatek je splatný bez vyměření předem. Složenky na místní poplatek se nerozesílají. Pokud by držitel psa nezaplatil poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a je oprávněn zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek. Více na odkazu...
 • Geologický průzkum na trase metra D ruší obyvatele Prahy 4


  Hluk z geologického průzkumu na budoucí trase D pražského metra obtěžuje obyvatele z domů v okolí. Podle ujištění společnosti Strabag, která průzkum provádí, jde o dočasné nepříjemnosti, protože nutné práce zatím probíhají pouze na povrchu, ale postupně se přestěhují do podzemí.
 • Změna ceny na osmi místech ZPS v Praze 4


  V době, kdy byla zaváděna Zóna placeného stání (ZPS) v Praze 4, bylo na základě požadavků jejích kritiků zřízeno devět míst, kde v tzv. fialové zóně byla stanovena cena 10 Kč za hodinu parkování. Bohužel toto vstřícné opatření vůči lidem, kteří nesplnili, nebo nemohou splnit platná přísná pravidla ZPS, vyvolalo vlnu nesouhlasných a odmítavých reakcí z řad místních obyvatel. Více v článku...
 • Dočasné omezení provozu Zelené linky životního prostředí


  Ve středu 14. srpna 2019 v dopoledních hodinách došlo k poruše Zelené linky životního prostředí na čísle 800 131 290. Radnice se občanům za případné komplikace omlouvá. Na odstranění závady se intenzivně pracuje.
 • Praha 4 do konce prázdnin vymění písek na všech svých pískovištích


  Děti se mohou začít těšit na čistý písek. Radnice Prahy 4 přes léto zajistí výměnu písku v pískovištích a doplnění štěrkového kačírku do dopadových ploch pod herními prvky na dětských hřištích ve správě městské části.
 • Život letce by vydal na několik životů


  Ve čtvrtek 1. srpna 2019 oslavil své 95. narozeniny Tomáš Lom, hrdina bitvy o Anglii, příslušník 311. československé perutě britského královského letectva Roayl Air Force a už půlstoletí obyvatel Hodkoviček. Jubilantovi na Úřadu městské části Praha 4 poblahopřáli starostka Irena Michalcová (Ano 2011) a radní Filip Vácha (TOP 09).
 • Stavební práce na Táborské a v jejím okolí ovlivňují i svatební obřady


  Vzhledem k probíhající rekonstrukci ulice Táborská je omezený počet parkovacích míst pro svatebčany a hosty v blízkosti budovy radnice na adrese Táborská 500/30 v Nuslích. Zároveň jsou zde v důsledku probíhajících prací i zhoršené podmínky, zejména co do prašnosti a hluku. Za vzniklé komplikace se radnice omlouvá.
 • Aktuální informace k územní studii Michle


  Vzhledem k době dovolených a nutnému seznámení se s územní studií novým vedením Prahy 4 bychom vás chtěli informovat o novém harmonogramu prací. Uváděné termíny nelze s jistotou určit, proto je, prosím, berte jako předběžné. Více ve zprávě...
 • Vyhlašujeme dvě tematické fotosoutěže


  Městská část Praha 4 vyhlašuje dvě fotosoutěže, při kterých pokračuje s tematikou z předchozích ročních období. První z fotosoutěží se zaměří na nejkrásnější strom na Praze 4 v letní krajině a druhá pak na ptáky v místě jejich hnízdišť, taktéž v letní krajině, na naší městské části. Startujeme 1. 8. 2019 a uzávěrka obou soutěží bude 30. 9. 2019. Více v článku...
 • Rozvoj linek městské hromadné dopravy v Praze 4


  Rada městské části Praha 4 projednala návrh krátkodobých i dlouhodobých opatření rozvoje linek městské hromadné dopravy obsažený v materiálu Rozvoj linek Pražské integrované dopravy na léta 2019 – 2029 zpracovaný organizací Ropid.
 • Řešení dopravní situace v okolí magistrály


  Praha 4 rozhodně nesouhlasí s úrovňovým křížením ulic Na Veselí a 5. května (Severojižní magistrála), které je spojováno se zasypáním podjezdu pod magistrálou. Důvodem je, že dodnes nebyl předložen detailní dopad tohoto návrhu na širší komunikační síť na území Prahy 4, a proto ani dopad na obyvatele městské části.
 • Městská část usiluje o pilotní realizaci revitalizace vnitrobloku spoluprací se studenty a občany


  MČ Praha 4 již několik měsíců intenzivně spolupracuje se studenty katedry zahradní a krajinné architektury České zemědělské univerzity (Ateliér AII – Tvorba zeleně) na podobě pilotního projektu revitalizace vnitrobloku „Halasova“.
 • Praha 4 žádá občany o informace ohledně vegetací zarostlých dopravných značení


  Městská část žádá občany o pomoc při vytipování lokalit zarostlého dopravního na území Prahy 4.
 • Zpřístupnění úředních budov MČ Praha 4


  Upozorňujeme veřejnost na změny otevření a uzavření úředních budov městské části Praha 4.
 • Praha 4 požaduje vytvoření celoměstského parkovacího systému


  Městská část Praha 4 požádá hlavní město Prahu, aby vytvořilo skutečný celoměstský parkovací systém, který odstraní nedostatky dosavadního systému Zón placeného státní (ZPS) a který bude dopravě v klidu pomáhat, namísto toho, aby vytvářel pouze více či méně zdařilou restrikci.
 • Obsazování pracovních pozic ve školách a školských zařízeních


  Rada městské části Praha 4 svým usnesením ze 17. července 2019 doporučila ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných MČ Praha 4, aby při obsazování pracovních pozic ve školách a školských zařízeních a při vedení zaměstnanců respektovali doporučení zřizovatele pro výběr zaměstnanců.
 • Skončil zákaz rozdělávání ohňů na území Prahy


  Výstraha před nebezpečím vzniku požárů platila od neděle 30. června 2019 do pátku 12. července 2019 do 12:00 hodin. Úderem poledne tak skončila platnost nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
 • Táborskou a její okolí čeká o prázdninách velké dopravní omezení


  Pokračující obnova vodovodní sítě a kanalizačních řadů v Táborské ulici v Nuslích vstoupí o letních prázdninách do fáze, která se výrazně dotkne jak místních obyvatel, tak třeba i projíždějících řidičů. Dojde totiž k uzavření částí ulic Petra Rezka a Lounských v místech, kde se napojují na Táborskou. Samotné práce začnou v pondělí 8. července 2019 a potrvají do konce srpna. Více v článku...
 • Dotace na podporu akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4


  Radnice Prahy 4 vyhlásila dotační program na pořízení retenční nádoby na podporu akumulace a využití srážkových vod. Cílem je motivace vlastníků, spoluvlastníků, společenství vlastníků jednotek a nájemců obytných domů na území MČ Praha 4 k retenci dešťové vody a k efektivnímu hospodaření s vodou, snížení odebírané vody z vodovodního řadu či podzemních zdrojů. Více na odkazu...
 • Ekoden s Prahou 4 aneb snažíme se zlepšovat životní prostředí ve svém okolí


  Letos 2. ročník ekodne zahájily dne 17. června 2019 na Praze 4 školy ZŠ a MŠ sv. Augustina a následně pak 20. 6. 2019 Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha.