Informace pro cizince


Vítáme Vás na stránce věnované informacím pro cizince a rovněž informacím o projektech realizovaných MČ Praha 4 v oblasti integrace cizinců.


Praha 4 je městskou částí, která má v absolutních číslech největší podíl cizinců ze všech městských částí Prahy. Od roku 2015 proto začala realizovat projekty zaměřené na integraci cizinců s finanční podporou Ministerstvo vnitra ČR a také Magistrátu hl. m. Prahy. Cílem projektů je především udržet dobré vztahy mezi většinovou společností a komunitami cizinců, kteří zde žijí, a usnadnit jejich začlenění do společnosti.

Agendu integrace cizinců má v kompetenci pro volební období 2014 až 2018 starosta městské části Praha 4 Petr Štěpánek (TROJKOALICE/SZ). Koordinátorem integračních projektů je Mgr. Jan Janoušek z odboru kancelář starosty.
 Integrační centrum Praha
Informace pro cizince / information for foreigners

vlajky


 vlajky
INFORMATION FOR FOREIGNERS
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ
  
vlajky
 vlajky
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Vytisknout