Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli). Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: redukce přebujelé městské zeleně (Šárka Vyhnánková 22.08.2019 12:11) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, mohla bych tímto požádat o zredukování náletové zeleně na pozemku 2630/10 v ulci U Plynárny, která nebezpečně zabraňuje výhledu z našeho vjezdu (pozemek 2630/12) na hlavní komunikaci (U Plynárny). Moc děkuji
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 22.08.2019 12:13)
   Dobrý den, Váš podnět prověříme a zajistíme úpravu zeleně.
 • Otázka: Šimánková (Marie 18.08.2019 20:34) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, bydlím v ulici U lesa, Lhotka, a dnes když jsem se vrátila z dovolené jsem zjistila, že naše ulice je označena cedulemi pro výkopy. Bohužel je označena ta strana ulice, kde rostou stromy-lípy. Mám obavu, že se jedná o stejné výkopy jaké probíhaly v květnu a červnu v ulici K Novému dvoru, kde byly kořeny lip přesekány lopatami. Mám proto velké obavy. Každé léto chodím zalévat mladou lípu u nás v ulici, ty starší naštěstí tepla zvládají lépe.
  Chtěla bych se proto zeptat, zda o těchto plánovaných výkopech víte, a zdali je možné zajistit menší traumatizaci kořenů stromů?
  Předem děkuji za odpověď a za Vaši pomoc.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 22.08.2019 12:12)

   Vážená paní Šimánková,

    

           v ulici U Lesa se jedná o další etapu obnovy kabelového vedení kNN ve stávající trase, která se bohužel nachází v blízkosti uličního stromořadí lip. Orgán ochrany přírody proto ve svém vyjádření ke stavbě zhotoviteli jasně stanovil, jakým způsobem bude zeleň nacházející se na pozemcích stavby a v jejich okolí chráněna. Především je zhotovitel stavby povinen postupovat v souladu s normami na ochranu dřevin při stavebních pracích a v kořenovém prostoru dřevin provádět výkopové práce ručně nebo s použitím odsávací techniky. Dále nesmí nepoškozovat kořeny o průměru větším než 2 cm a v případě výskytu kořenů o průměru větším než 5 cm, položit kabely protlakem pod kořeny stromů tak, aby nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel stavby také zajistí ochranu odkrytých kořenů před vysycháním např. instalací vlhčené geotextilie. Dalším požadavkem orgánu ochrany přírody je v tomto případě přítomnost odborníka specializovaného na ochranu dřevin při stavební činnosti, který bude na práce dohlížet a zajistí jejich ochranu, popř. odborně ošetří případná poranění.

   Cílem výše uvedených požadavků je minimalizovat dopad stresových podmínek stavby na lípy i další zeleň v okolí, proto již stavbu (Obnova kNN v ul. U Lesa a okolí, k.ú. Lhotka) v současné době průběžně kontrolujeme a jsme v kontaktu jak se zhotovitelem stavby, tak s přizvaným specialistou na ochranu dřevin.  

 • Otázka: Posekani travy Zeleny pruh (Olga Hokrová 21.08.2019 15:58) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobry den, chtela bych vas pozadat o posekani travy podel ulice Zeleny pruh. Trava nebo plevel roste jiz i do vozovky.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 22.08.2019 12:11)
   Dobrý den, budeme urgovat u vlastníka a správce pozemků, kterým je Technická správa komunikací hl.m.Prahy. Pozemky ve správě MČ Praha 4 budou posekány v co nejkratším možném termínu. Děkujeme Vám za podnět.
 • Otázka: Výroba svíček (Anna 19.08.2019 11:12) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, co musím splňovat v případě výroby svíček ze sojového vosku, který budu kupovat od dodavatele. Svíčky budou plnit účel dekorativní. Co vše si potřebuji zajistit, abych mohla svíčky legálně vyrábět a následně prodávat?

  Předem děkuji za odpověď.

  S pozdravem

  Anna
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner 22.08.2019 11:31)
   Dobrý den,
    
   pokud hodláte vyrábět svíčky, tak tato činnost je obsažena v živnosti volné: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konkrétně v oboru č. 41 výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů. Dle nařízení vlády č.278/2008 Sb., o obsahových náplních živností, lze v rámci tohoto oboru mimo jiné vyrábět svíčky.
   Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č.4 k tomuto zákonu, tedy i k obchodní činnosti.
   Co se týká provozovny, kde budete svíčky vyrábět, tak vzhledem k tomu, že živnostenské úřady neschvalují provozovny, doporučuji Vám obrátit se s dotazem na příslušný stavební odbor dle místní příslušnosti, tj. kde se provozovna bude nacházet.    
    
   S pozdravem
    
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Ověření trvalého pobytu (Václav Říha 16.08.2019 13:18) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Dobrý den, jsem vlastníkem bytu v městské části Praha 4 a rád bych se zeptal, jakým způsobem si mohu ověřit, které osoby jsou přihlášeny k trvalému pobytu na adrese mého bytu? Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner 21.08.2019 11:55)
   Dobrý den,

   dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel „Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu.“ Pokud se tedy dostavíte na ÚMČ Praha 4, poskytneme Vám výpis osob, trvale hlášených na adrese Vaší nemovitosti. Jelikož je však evidence vedena na číslo popisné a nikoliv na byty, nejsou jednotlivá jména přiřazená k bytům, jedná se o výpis za celý objekt. Za vyhotovení výpisu je vybírán správní poplatek 50 Kč za každou stránku.
    
   V Případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na naši informační linku 261 192 659.
    
   S pozdravem a přáním příjemného dne.
    
   Ing. Martin Anděra
   Vedoucí odboru správních agend
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Přechod pro chodce ul. Hlavní (Veronika Černíková 14.08.2019 23:05) – Doprava a parkování
  Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o zvážení možnosti zřízení (alespoň dočasného) přechodu pro chodce v ulici Hlavní u autobusové zastávky Starý Spořilov. Z důvodu uzavření části Jižní spojky je v této oblasti zvýšená koncentrace aut a velmi komplikované přecházení ulice. Nejbližší přechod se nachází o 500 metrů dál u Roztylského náměstí. Děkuji
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.08.2019 15:11)
   Vážená paní Černíková,

   Silniční správní úřad již prováděl šetření k možnosti zřízení přechodu pro chodce na místní komunikaci Hlavní z důvodů, který popisujete - zachování bezpečnosti a zkvalitnění pěších vazeb. Z důvodů špatných rozhledových podmínek a zajištění bezpečnosti chodců nebyl dán souhlas ze strany policie ČR. V prostorách bezpečných rozhledových poměrů se nachází budova rozvodny plynu, která tomuto účelu brání. V současné době je v jednání o možné zbourání stavby v rámci rekonstrukce plynové sítě a poté bude moci připravit projekt zřízení přechodu pro chodce.

   Děkujeme Vám za Váš podnět,

   Bc. Petr Vlasák
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Geologicky průzkum pro M trasa D Antala Staska (Jana Hradecka 14.08.2019 13:05) – Stavební úřad
  Dobry den, geologicky průzkum před prodejnou Albert v ul. A.Staska není nijak označen . Do kdy potrvá ?. Děkuji Jana Hradecka
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 16.08.2019 10:35)
   Díky za váš dotaz!
   Podle vyjádření tiskové mluvčí Skupiny STRABAG Česká republika/Slovenská republika Edity Novotné celý geologický průzkum pro metro D na křižovatce ulic A. Staška a Na Strži potrvá podle smlouvy o dílo do konce června příštího roku.
   Nicméně se snažíme zjistit i další podrobnosti, jako například harmonogram prací a další.
   S pozdravem za MČ Praha 4
   Bc. Ivana Staňková
   vedoucí odboru kancelář starosty
 • Otázka: Přenosné parkovací oprávnění (Robert Malý 15.08.2019 13:54) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  jaké doklady jsou potřeba ke koupi přenosného parkovacího oprávnění, pokud má OSVČ sídlo podnikání v pronajatém bytě (trvalé bydliště má jinde). Stačí výpis z živnostenského rejstříků? Děkuji.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 16.08.2019 10:33)
   Dobrý den,
   OSVČ se prokáže dokladem totožnosti, sídlo podnikání jsme následně schopni sami dohledat z veřejně dostupných rejstříků. Nic dalšího není třeba.
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
 • Otázka: Pizza "HNED" (Martin 13.08.2019 11:15) – Obecné
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat ke stánku Pizza "HNED". Na náměstíčku na zastávce Horky v ulici. Svatoslavova 1680/51. Dle katastru se jedná o objekt v památkově chráněném území. Nedávno byl stánek nově natřen, ale otřesnou svítivou oranžovou barvou. Stánek svítí na celé okolí a kazí dojem nově revitalizovanému náměstíčku. Je možné situaci prověřit ? Zda se stánek dá zpětně natřít na nějakou normální barvu. Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 14.08.2019 10:50)
   Přeji pěkný den!
   Z hlediska památkové péče se pozemek parc.č. 3007 v k.ú. Nusle, zastavěná stavbou č.p. 1680 nachází v ochranném pásmu pražské památkové rezervace a v památkové zóně Nusle. Památková zóna byla prohlášena veřejnou vyhláškou 10/1993 ze dne 28.9.1993, s účinností od 1.11.1993. Dle článku 5 této vyhlášky vykonává dozor a odborný dohled ve věcech státní památkové péče na území památkových zón Magistrát hlavního města Prahy a Pražský ústav památkové péče.
   Pokud se domníváte, že byly porušeny podmínky pro stavební a další činnost v památkové zóně, lze podat podnět na příslušný kontrolní orgán, tzn. MHMP – OOP, případně Pražský ústav památkové péče.
   S pozdravem za MČ Praha 4
   Bc. Ivana Staňková
   vedoucí odboru kancelář starosty
 • Otázka: Krádeže vozidel a SPZ (Jan M 12.08.2019 14:46) – Obecné
  Vážené zastupitelstvo Prahy 4, od doby co se kolem Spořilova staví nová zvuková zábrana začaly se na Spořilově krást vozidla a SPZ (Nám zatím jen SPZ). Prosím o posílení policejních kontrol, chodí zde velké množství občanů, kteří tady do této chvíle nechodily a nevěřím že to je náhoda.

  Je možné posílit policejní hlídky?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 13.08.2019 10:56)
   Díky za váš podnět!
   V současné době byla požádána o součinnost příslušná součást Městské policie Praha (MP). O případných dalších krocích vás budeme (podle možností) informovat.

   AKTUALIZACE: Dle sdělení MP byla situace konzultována s vedoucím místního oddělení Policie ČR. Kontroly dle možností budou zintenzivněny jak ze strany MP, stejně tak ze strany Policie ČR. Situace je jim známa, spojitost se stavebními dělníky zatím prokázána nebyla. 

   S pozdravem za MČ Praha 4

   Bc. Ivana Staňková
   vedoucí odboru kancelář starosty 


Vytisknout