Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy. Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Privatizace bytu Na Zámecké 6, Praha 4 (Richard 30.03.2017 10:40) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda je v plánu v nejbližší době privatizace bytových jednotek v domě Na Zámecké 6? Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 30.3.2017 13:07)

   Dobrý den,
   k uvedenému dotazu sděluji, že  Obvodní zastupitelstvo Praha 4 na svém 20. zasedání dne 23. 9. 1998 usnesením č. 20Z-43/1998 schválilo seznam obytných domů a příslušných pozemků určených k prodeji v jednotlivých vlnách privatizace bytového fondu. Dům na adrese Na Zámecké 409/6, Praha 4 – Nusle, nebyl určen k prodeji v rámci některé vlny privatizace. Privatizace bytového fondu ve vlastnictví městské části Praha 4, je již ukončena a městská část Praha 4 již neuvažuje o zařazení dalších domu a bytů do privatizace bytového fondu, tedy ani domu na adrese Na Zámecké 409/6, Praha 4 – Nusle.

   Zároveň si Vás dovoluji informovat, že městská část Praha 4 jako územní samosprávný celek ve své samostatné působnosti hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen hlavním městem Prahou. Hospodaření s byty a bytovými domy patří do této samostatné působnosti obce a řídí se zákony a obecně právními předpisy a je tedy na rozhodnutí orgánů obce, zda jí svěřený majetek prodá či zda si jej ponechá ve vlastnictví.

   V případě, že by v budoucnu došlo k rozšíření seznamu domů určených k prodeji, budou oprávnění nájemci bytů v předmětném domě o této skutečnosti informováni.

   S pozdravem


   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: recyklace (Barbora Rotteová 30.03.2017 10:32) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Pravidelně využívám Plavecký stadion v Podolí. Proč tam nemají jednak uvnitř budovy a pak venku okolo stadionu nádoby na plasty. Je tam spousta plastového odpadu dohromady s ostatním. jediné nádoby na plast jsou kolem bazénu, není jich dost a bylo by dobré zkorntrolovat, zda k recyklaci a odvozu plastů dochází. Považuji tuto otázku za relevantní, protože třídění odpadu bude více vyžadováno v budoucnu.
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 30.3.2017 13:03)

   Dobrý den,
   u původce odpadu Česká unie sportu, který je vlastníkem Plaveckého stadionu v Podolí, byla provedena kontrola nakládání s odpady v roce 2014. Dle zaslaného hlášení o produkci a nakládání s odpady za minulý rok 2016 dochází u tohoto původce k řádnému nakládání s odpady. Ve svém hlášení původce odpadu vykazuje mimo jiné směsný komunální odpad, papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, biologicky rozložitelné odpady, směs tuků a olejů z odlučovače tuků a další odpady, které vznikají při jeho podnikatelské činnosti.

   S pozdravem

   Ing. Jana Teichmannová
   referent - odpady, komunální odpad, granty

 • Otázka: Výměna OP (Marek Bönisch 29.03.2017 17:59) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na výměnu občanského průkazu. Zjistil jsem, že jej má po skončení platnosti... Co je potřeba mít s sebou za doklady?
  • Odpověď: (vedoucí OSA Ing. Martin Anděra, 30.3.2017 10:34)

   Dobrý den,
   pokud Vám již skončila platnost OP a nedošlo v něm k žádné změně údajů, je třeba s sebou přinést tento stávající OP a k němu nějaký platný doklad totožnosti (cestovní pas, rodný list nebo řidičský průkaz). Pokud je stávající OP stále platný, není třeba nosit jiný doklad.

   Případné podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách (viz odkaz) nebo zavolejte na naší informační linku 261 192 659.

   ODKAZ - http://www.praha4.cz/Vydani-obcanskeho-prukazu.html

   S pozdravem


   Ing. Martin Anděra
   vedoucí odboru správních agend

 • Otázka: odhlášení z trvalého pobytu (Karel Bříza 23.03.2017 18:20) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Dobrý den, jak mám postupovat pokud chci odhlásit plnoleté dítě z trvalého pobytu na příslušný místní ůřad
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 30.3.2017 10:20)

   Vážený pane Břízo,
   v tomto případě půjde o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, které probíhá ve správním řízení. Podrobný popis, jak v této věci postupovat, je popsán na našich internetových stránkách – viz odkaz. V případě nějakých nejasností se neváhejte na mne obrátit na níže uvedeném čísle.

   ODKAZ - http://www.praha4.cz/Uredni-zruseni-mista-trvaleho-pobytu.html

   S pozdravem


   Mgr. Marek Hejduk
   vedoucí oddělení právního

   odbor správních agend

 • Otázka: ukončení činnosti OSVČ ve vztahu k důchodu (daniela šrámková 28.03.2017 16:15) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,v 7/2015 jsem ukončila svou činnost pro pojišťovnu ING, která vyžadovala ŽL. Jsem nadále vedena jako OSVČ, ale v r. 2016 jsem měla příjem jen z příležitostného pronájmu. Platím si nadále důchodové i zdravotní pojištění a chci se zeptat, zda mám živnost ukončit? V tomto oboru již pracovat nebudu a zaměstnanecký poměr nehledám, neboť mám rodiče 81 a 90 let a musím jim často vypomoci. Má ukončení živnosti vliv na můj důchod v budoucnu, pokud si i nadále budu platit soc.i zdr. pojištění? Respektive, je rozdíl v zápočtu na důchod,pokud živnost ukončím a nebo ji nechám nadále běžet, ale nebudu ji vykonávat?
  Děkuji moc, snad jsem se vyjádřla srozumitelně.
  • Odpověď: (Ing. Pavla Melšová, vedoucí OŽ 30.3.2017 10:12)

   Vážená paní Šrámková,
   pokud již nikdy nehodláte podnikat, pak máte možnost živnostenské oprávnění zrušit. Pokud úplně nevylučujete možnost, že v budoucnu podnikat budete, ale v současné době nepodnikáte, lze živnostenské oprávnění pozastavit  na dobu určitou, např. 5 let  s tím, že kdykoliv můžete svoji činnost obnovit.

   Otázky vlivu na důchod při zrušení či pozastavení živnostenského oprávnění nespadají do kompetence živnostenských úřadů. Pro zrušení, pozastavení i obnovu živnostenského oprávnění slouží formulář změnový list. Tento formulář a více informací naleznete na www.praha4.cz/PODNIKATEL.

   S pozdravem


   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského

 • Otázka: Ohnivcova (Jan Hamouz 20.03.2017 11:05) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  bydlím u Ohnivcově ulici, dlouhodobě nás trápí absence chodníků a špatný stav povrchu ulice. Kdy se prosím plánuje rekonstrukce ulice s výstavbou chodníků?
  Děkuju
  Jan Hamouz
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 28.3.2017 15:03)

   Vážený pane,
   děkujeme za Váš dotaz, městská část Praha 4 není vlastníkem této komunikace. Ulice Ohnivcova spadá do vlastnictví hl. m. Prahy. Správu, rozvoj a údržbu provádí Technická správa komunikací hl. m. Prahy se sídlem Řásnovka 8, Praha 1. Váš dotaz byl předán k přímému vyřízení TSK hl. m. Prahy.

   S pozdravem


   Bc. Petr Vlasák
   vedoucí oddělení dopravy

 • Otázka: úklid ulic/ čištění (Petra Slunská 17.02.2017 13:16) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  kde je k nalezení rozpis čištění ulic na rok 2017?
  S pozdravem Petra
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 28.3.2017 15:01)

   Vážená paní,
   správu, rozvoj a údržbu komunikací ve vlastnictví hl. m. Prahy provádí Technická správa komunikací se sídlem Řásnovka 8, Praha 1 (www.tsk-praha.cz/wps/portal).

   Plán čištění komunikací v letním období 2017 zjistíte na webové stránce http://letniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx. V záložce „Program údržby“ můžete vyhledat program čištění dle ulice či termínu.

   S pozdravem

   Bc. Petr Vlasák
   vedoucí oddělení dopravy

 • Otázka: V Podhájí 1231/18 (Klára Ullrichova 25.03.2017 21:03) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  v minulých dnech byly vykáceny stromy a zeleň okolo domu v ulici V Podhájí 1231/18 (bývalá ubytovna). Ráda bych se zeptala, zda se plánuje rekonstrukce tohoto objektu.
  Děkuji
  Ullrichová
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 27.3.2017 16:03)

   Dobrý den,
   na Vámi uvedeném místě byla povolena  novostavba bytového domu, stavební povolení nabylo právní moci 20. ledna 2017.


   S pozdravem


   Ing. Eva Kotasová

   vedoucí odboru stavebního

 • Otázka: úklid ulice Nad Pískovnou (Božena Brzoňová 21.03.2017 20:12) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, již počtvrté pokládám stejnou otázku (15.10.2014,4.1.2015,6.5.2015)a nikdy jsem na ni neobdržela odpověď. Zajímalo by mne z jakého důvodu se nikdy neuklízí ulice Nad Pískovnou, kterou denně projede stovky aut. Přitom se uklízí všechny ulice kolem včetně ulic slepých kde je pár rodinných domků.
  A dále bych měla dotaz kdo je kompetentní odstranit odložené nepojízdné auto, které jednak hyzdí ulici a jednak zabírá parkovací místo. Auto se nachází skoro rok před domem č. 1682/50 v ulici Nad Pískovnou.Doufám, že za tak dlouhou dobu od mého prvního dotazu bude někdo již schopen odpovědět.
  Děkuji Brzoňová
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 27.3.2017 9:08)

   Dobrý den,
   děkujeme za Váš dotaz. Čištění pozemních komunikací na území městské části Praha, 4 včetně ulice Nad Pískovnou, má v kompetenci správce těchto komunikací, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Na webu této organizace www.tsk-praha.cz je v rychlých odkazech možnost prohlédnout si mapu s blokovým čištěním pozemních komunikací v rámci celé Prahy.


   Ulice Nad Pískovnou je dle této mapy z plánu letní údržby pozemních komunikací vyjmuta, tudíž pro ni Technická správa komunikací zajišťuje úklid a údržbu operativně dle potřeby na základě vlastní kontrolní činnosti, hlášení úřadů či občanů. Oblast MČ Praha 4 spadá do působnosti Oblastní správy JIH – vedoucí Ing. Rezek, tel. 257 052 352.


   K odstranění nepojízdného vozidla je kompetentní Správa služeb hl. m. Prahy, která plní mj. i úkoly v oblasti odtahové služby. Chtěli bychom Vás poprosit o zaslání dalších údajů o tomto vozidle, konkrétně se jedná o jeho tovární, resp. registrační značku – tyto údaje můžete zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu michal.hermann@praha4.cz.


   Upozorňujeme, že doba odstavení vozidla na komunikacích bohužel nehraje v případě posuzování vraku roli. Vrak neindikují ani chybějící registrační značky či vyfouknutá kola vozidla. Vozidlo je vrakem v případě poškození mechanizmu nebo karosérie. Každé takové vozidlo je posuzováno individuálně silničním správním úřadem a Správou služeb hl. m. Prahy.


   S pozdravem


   Mgr. Martin Habětínek

   referent oddělení dopravy

 • Otázka: zivnostensky list (andriy 22.03.2017 14:37) – Živnostenský úřad
  dobriden.chtel bych videt cy v provozu muj zivnostensky list.
  • Odpověď: (Ing. Pavla Melšová, vedoucí OŽ 23.3.2017 13:22)

   Dobrý den,
   pokud chcete získat informace z Registru živnostenského oprávnění na svoji osobu, můžete požádat o výpis ze živnostenského rejstříku, a to na jakémkoliv živnostenském odboru v ČR. O tento výpis můžete požádat též na Czech POINTu. Údaje z veřejné části živnostenského rejstříku jsou též na www.rzp.cz.

   Příslušný formulář a více informací naleznete na www.praha4.cz/PODNIKATEL.

   S pozdravem


   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenskéhoZveřejněno: 11.11.2008 – tiskový referent David Polák,
Vytisknout