Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy. Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: kontejner na kovový odpad (Daniel Král 14.08.2017 19:24) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Kontejner na kovový odpad je výborný nápad, ale musel by se vyvážet častěji. Jednou za pět týdnů to opravdu nestačí. Soudní/Na veselí. Odpovědnému úředníkovi dávám "Ropáka roku", protože mne neustále nutí házet konzervy do popelnice. Kontejner přetéká už za týden.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 15.8.2017 10:30)

   Dobrý den, od 1.8.2017 je na tomto stanovišti tříděného odpadu navýšena frekvence odvozu sběrné nádoby na kovový odpad na 1x za 4 týdny. Stanoviště Na Veselí x Soudní v Praze 4 bude pravidelně monitorováno a v případě přeplnění požádá odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4 Magistrát hlavního města Prahy o další navýšení frekvence odvozu této komodity.

 • Otázka: Nádoby na bioodpad (Zuzana Vranková 28.07.2017 7:45) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, je někde v Podolí umístěn kontejner na bioodpad případně komposter? A pokud ne, plánujete něco takového?
  Děkuji za odpověď
  Zuzana Vranková
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 14.8.2017 11:20)

   Dobrý den, veřejně přístupné nádoby na bioodpad se na území městské části Praha 4 nenachází. Hlavní města Praha připravuje varianty zavedení sběru bioodpadu přímo v bytových domech někdy od roku 2018.

 • Otázka: úklíd (Rada Hadžiosmanović 31.07.2017 12:27) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,
  chtěla bych vás upozornit na nedostatečný úklid podchodu u Thomayerove nemocnice.. Tyto prostory jsou v otřesném stavu , je tam špína a zápach. Děkuji za odpověď. R.H. 2
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 14.8.2017 11:17)
   Dobrý den, úklid podchodu nezajišťuje MČ Praha 4. Pro vlastníka zajišťuje správu Technická správa komunikací HMP. Váš podnět jsme předali výše uvedenému subjektu k zajištění nápravy neutěšeného stavu. Děkujeme Vám.
 • Otázka: uklid chodníku Štúrova (Eva Pužejová 31.07.2017 14:30) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, Kdy plánujete uklid chodníku v ulici Štúrova, Krč který je plný loňského listí a odpadků podel obrubníku a přilehlého parkoviště s vraky,pneumatikami v dolní části Štúrova( Zálesí ) . Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 14.8.2017 11:16)
   Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Úklid bude proveden.
 • Otázka: Kose pro psi exkrementy (Jana 02.08.2017 17:16) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobry den, je mozne pridat do ulice bitovska (idealne u vchodu 1214)kose pro psi exkrementy? Vsude v jinych ulicich jsou jen ne tady.dekuji Jana
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 14.8.2017 11:15)

   Dobrý den, děkujeme Vám za podnět, který prověříme. Bude li místo technicky a obslužně vhodné, koš zde nainstalujeme.

 • Otázka: Osekani vetvi stromu ve dvore domu (Pavel Du Plessis 06.08.2017 11:40) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobry den,
  chtel bych pozadat o osekani vetvi stromu, ktery roste na pozemku mezi katastralnim uzemim c. 1051, 1052/5, 1052/1 a 1053. Strom dosahuje do 4. patra domu. Jeho vetve se dotykaji obou objektu na KU 1051 a 1053. Behem bourek a vetru dochazi k buseni vetvi stromu do oken.
  Dekuji za Vasi pomoc.
  S pozdravem
  Pavel Du Plessis
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 14.8.2017 11:13)
   Dobrý den, Vámi uvedené pozemky jsou v soukromém vlastnictví fyzických osob. Z tohoto důvodu nemůže MČ Praha 4 přistoupit k úpravě zeleně na cizím pozemku.
 • Otázka: Komunitní kompostování (Alžběta 06.08.2017 14:34) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, zajímala by mne možnost dotování komunitního kompostéru?
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 14.8.2017 11:10)
   Dobrý den, MČ Praha 4 v současné chvíli projekt dotovaných kompostérů nerealizuje. Pro rok 2018 zvažujeme možnost navázat na předchozí projekty zápůjčky kompostérů pro občany MČ Praha 4. Veškeré informace budeme v předstihu uveřejňovat prostřednictvím webu a časopisu MČ Praha 4.
 • Otázka: Výzva k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí (Ing. Jolana Tichá 10.08.2017 15:08) – Stavební úřad
  Dobrý den,

  katastrální úřad zjistil, že nemám v katastrální mapě u domu zakreslenou garáž. KÚ mne vyzval, abych předložila dokumenty k zápisu.
  Garáž postavil ve čtyřicátých letech můj již zesnulý děda a já k ní nemám žádné dokumenty.
  KÚ mne odkázal na stavební úřad, že mi zde s potřebnými dokumenty pomůžete.

  Poradíte mi prosím, co mám udělat?

  Jedná se katastr Podolí.

  Děkuji předem za odpověď
  Jolana Tichá
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 11.8.2017 11:38)
   Vážená paní,

   postup závisí na skutečnosti, zda byla garáž povolena stavebním úřadem a zda bylo povoleno její užívání. Doporučuji Vám navštívit v úředních dnech správní archiv, který se nachází v suterénu našeho úřadu a dohledat zda je stavba povolena a je povoleno její užívání. Pokud tyto dokumenty najdete a stavba garáže dnes odpovídá stavu, jak je v dokumentech uvedeno , necháte si odborně způsobilou osobou vyhotovit geometrický plán, který Vám potvrdí katastrální úřad a požádáte náš odbor o „ztotožnění“ geometrického plánu s povolením užívání stavby. Příslušné dokumenty pak předáte katastrálnímu úřadu. V případě, že dokumenty ve správním archivu nedohledáte, nebo nedohledáte souhlas s užíváním stavby, je třeba navštívit místně příslušného referenta našeho úřadu, který má u sebe stavby povolené, u kterých nebylo dosud povoleno užívání a domluvíte se s ním na dalším postupu.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Změna zdroje tepla (František Hlavatý 03.08.2017 16:21) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  je možné v k.ú. Michle provést (resp. zvažovat) změnu zdroje tepla ze stávajícího CZT na plyn (kondenzační kotel), nebo je v této lokalitě změna nepřijatelná např. kvůli emisním limitům apod.? Změnu zdroje tepla zvažujeme, nicméně vzhledem k nutným nákladům na projekt (ke stavebnímu řízení) bych rád zjistil, jestli není v dané lokalitě tato změna např. zakázána.
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 4.8.2017 13:07)
   Vážený pane Hlavatý,
    
   nejen v oblasti Michle, ale po celé Praze obecně je jako zdroj energie upřednostňován centrální zdroj tepla (CZT). Zcela bez problému  je pak přechod na zdroj tepla, který není stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší – tedy např. tepelná čerpadla či solární energie.
   V případě přechodu na vytápění plynovým kotlem je dle platné legislativy (§16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb.,  o ochraně ovzduší) nutné dodat příslušnému orgánu ochrany ovzduší společně s dokumentací také „Energetický posudek“, který vyhodnotí, zda je pro žadatele ekonomicky nepřijatelné dále odebírat energii z CZT. Pakliže toto předložený posudek prokáže a plynový kotel bude zároveň splňovat podmínky nejpřísnější 5. emisní třídy a tím i v nejmenší možné míře zatěžovat životní prostředí, bude k této změně vydáno orgánem ochrany ovzduší souhlasné stanovisko.
   Ohledně konkrétního řešení dané  problematiky se můžete obrátit přímo na oddělení životního prostředí a odpadového hospodářství OŽPAD ÚMČ Praha 4 (referent ochrany ovzduší: Bc. Hana Ramíková, e-mail: hana.ramikova@praha4.cz., tel.: 261 192 41), které je dotčeným orgánem ochrany ovzduší na území MČ Praha 4.
    
   s pozdravem
    
   Ing. Lenka Hánlová

   Vedoucí  odd. životního prostředí a odpad. hospodářství
   Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Ulice Ve Vilách - údržba a výměna vodovodu (Luboš Fojtík 10.07.2017 13:38) – Doprava a parkování
  Dobrý den, mám 2 dotazy:
  1. Údržba komunikace - ulice Ve vilách (slepá ulice s 5 domy), není letos vůbec udržována. Rozrůstající se škumpy již narušují kořeny povrch vozovky a značně znepříjemňují výjezd po silnici, která je již tak v dezolátním stavu. Prosím o zjednání nápravy.

  2. Plánovaná rekonstrukce vodovodního řádu v ulici Ve vilách - jde o slepou ulici se značným stoupáním, kde žije značný počet starších lidí se sníženou pohyblivostí a shodou okolností i dvě těhotné dámy. V případě rozkopání ulice při výměně potrubí bude zcela znemožněna dopravní obslužnost a fakticky znemožněn přístup starším osobám (s ohledem na strmé stoupání) k jejich obydlí. Dále bude omezena možnost přistavení první pomoci či jiné obdobné péče, a to až na vzdálenost cca 400 m. Je prosím toto nějak při plánu rekonstrukce řešeno, např. mostky pro přejetí aut apod.?

  Děkuji za informace
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 4.8.2017 13:02)
   Dobrý den,

   k údržbě komunikace Ve Vilách je příslušná technická správa komunikací hl.m. Prahy, jíž Vaše podání postupujeme. Odbor životního prostředí a dopravy žádost ohledně rekonstrukce vodovodu v této ulici. Při posuzování žádosti je vždy přihlíženo k možnosti příjezdu vozidel integrovaného záchranného systému.


Zveřejněno: 11.11.2008 – tiskový referent David Polák,
Vytisknout