Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy. Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: kontejner na objemný odpad 4.12.2018 (J.Březina 04.12.2018 19:08) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, mám dotaz ke kontejnerům na objemný odpad, pro jaký odpad jsou určeny. Dnes mi pracovník u tohoto kontejneru, který je na dnešek přistavený u našeho domu v ulici Pod lysinami 476, podmiňoval vzít nefunkční mikrovlnnou troubu s komentářem,že ta nespadá do objemného odpadu a pokud ji vezme, musím mu zaplatit 30,- . Odvezu ji tedy do sběrného dvora,kde jako občan Prahy 4 mám tuto službu zdarma a chtěl bych zde požádat o vysvětlení pojmu "objemný odpad",pro jaký tedy jsou tyto kontejnery určeny.A dále o ceník, podle kterého pracovník řídící ukládání odpadu do kontejneru postupoval. Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 05.12.2018 17:02)
   Vážený pane,
    
   do velkoobjemových kontejnerů lze odkládat nábytek, sanitu (vany, toaletní mísy), koberce, linolea, rámy oken a dveří, staré lyže, snowboardy, kola či jiné sportovní náčiní, velká zrcadla a autoskla. Velkoobjemové kontejnery pro tyto druhy odpadů přistavované městskou částí Praha 4 jsou pro občany zcela zdarma.
    
   Do velkoobjemových kontejnerů naopak nepatří běžně separované odpady (papír a lepenka, plasty, sklo, kovové obaly, biologicky rozložitelné odpady, nápojové kartony), lednice, televizory a počítačové monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady.
    
   Elektrický a elektronický odpad obsahuje celou řadu toxických látek zatěžujících životní prostředí, a proto je odebírán samostatně.
   Mikrovlnná trouba jako elektrozařízení pocházející z domácnosti podléhá režimu zpětného odběru – nepatří tedy do velkoobjemového kontejneru, ale do místa zpětného odběru smluvně zajištěného výrobcem (prodejna označená jako místo zpětného odběru nebo do sběrného dvora). Zpětný odběr je bezúplatný. (Více informací k problematice zpětného odběru naleznete např. zde http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/zpetny_odber_vybranych_vyrobku/index.xhtml).
    
   Mikrovlnnou troubu můžete tedy zdarma odevzdat ve sběrných dvorech. Seznam sběrných dvorů na území městské části Prahy 4 včetně kontaktů naleznete v následujícím odkazu http://www.praha4.cz/Sberny-dvur-mestske-casti-Praha-4-a-Sberne-dvory-hl-m-Prahy.html.
    
   s pozdravem
    
   Ing. Lenka Hánlová
   Vedoucí  odd. životního prostředí a odpad. hospodářství
   Odbor životního prostředí a dopravy
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: parkování s autem v servisu (jitka píšková 05.12.2018 15:24) – Doprava a parkování
  Dobrý den ,mám zaplacené rezidentní parkování a svůj vůz musím dát na týden do servisu. Budu mít půjčené auto od přítele, který nemá na Praze 4 trvalé bydliště. Lze toto nějak řešit abych nemusela platit za hodiny parkování ?
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 05.12.2018 17:00)
   Dobrý den paní Píšková,

   prostřednictvím portálu Osobní stránky uživatele si můžete nastavit až na 14 kalendářních dnů jinou SPZ, jako dočasnou náhradu za aktuálně zaregistrovanou SPZ.
   Prvotní přihlašovací údaje na tento portál (https://osu.zpspraha.cz/login) jste obdržela na svoji e-mailovou adresu, již jste zadala při první registraci svého vozidla...
   Pokud byste měla případně nějakou nejasnost, můžete nás kontaktovat i  telefonicky.
   Telefonní spojení na výdejnu  naleznete na internetových stránkách „Parkuj v klidu“ vs Praha 4 (http://www.parkujvklidu.cz/zakaznici-zon-placeneho-parkovani/mestska-cast-praha-4/).
    
   S pozdravem
    
   Zdeněk Abramcov
   Odbor životního prostředí a dopravy
   Referent zón placeného stání
   MČ Praha 4
 • Otázka: koncese na založení cestovní kanceláře (Tom 20.11.2018 21:52) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,
  chci se zeptat,
  mám ve Spojených arabských emirátech cestovní kancelář.
  Chtěl bych v Česku získat koncesi pro založení cestovní kanceláře. Lze nějakým způsobem nechat uznat?
  Děkuji
  • Odpověď: (Super Admin 22.11.2018 14:51)
   Dobrý den,
   každý podnikatel, který hodlá podnikat na území ČR, musí mít živnostenské oprávnění vydané živnostenským úřadem v ČR.
   Pokud má právnická osoba sídlo na území jiného státu než České republiky, musí přiložit k ohlášení výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu.
   Dále doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena.
   Více informací a příslušné formuláře naleznete na www.praha4.cz.

   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: koncese cestovní kanceláře (Tomáš 20.11.2018 21:55) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,
  chci podat žádost o koncesi pro založení cestovní kancelář, je tam jedna podmínka :
  vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru.

  Jakým způsobem mohu dokázat praxe v oboru, které dokumenty musím k tomu přikládat.
  Děkuji
  • Odpověď: (Super Admin 21.11.2018 15:48)
   Dobrý den,
   pro vydání koncesní listiny na provozování cestovní kanceláře je nutné splnit požadovanou odbornost, tj. doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání a 1 rok praxe v oboru. Praxí v oboru se rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru dle předmětu podnikání. Dobou praxe se rozumí doba výkonu odborných činností konaných v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu.

   Příslušné formuláře a více informací naleznete na www.praha4.cz.

   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: kompetence OV a SSD (Daniela Partlová 10.11.2018 14:56) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  prosím Vás o vysvětlení,jaký je kompetenční vztah mezi Státním stavebním dozorem a odborem výstavby příslušné MČ. Je závěr šetření SDD nadřazený názoru OV? O co se vzájemný vztah při prověřování staveb opírá?
  Děkuji Vám předem za odpověď. Daniela Partlová
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.11.2018 16:14)
   Dobrý den,

   kdo a v jaké věci vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu, upravuje §171 stavebního zákona.
   Dle tohoto § a dalších § stavebního zákona vykonávají státní dozor též stavební úřady v rámci své věcné a místní příslušnosti.
   Funkce stavebního úřadu je na naší MČ svěřena odboru stavebnímu.
   V rámci našeho odboru máme oddělení státního dozoru.

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: osvětlení průchodu (Jitka Sivoková 07.11.2018 9:48) – Stavební úřad
  Dobrý den, prosím o odpověď kdy bude provedeno osvětlení průchodu domu 2746-2750 v ulici Choceradská.
  Děkuji
  Sivoková
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.11.2018 16:13)
   Dobrý den, 

   osvětlení průchodů jsme prověřovali již v roce 2016 a neshledali jsme důvod k provádění dalších úkonů z hlediska stavebního zákona.

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Střecha nad garážemi (Veselý 19.10.2018 12:36) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  na pozemku mám dvě garáže, jsou hned vedle sebe, jedna je krytá (zděné obvodové stěny + plochá střecha), celková plocha obou dohromady je cca 40 m2.
  Rád bych obě opatřil společnou sedlovou střechou s lehkou lepenou střešní krytinou s dřevěným krovem a s dřevěnou podpůrnou konstrukcí (jako mívají pergoly) po obvodu nezděné garáže.
  Potřebuji na takový stavební záměr nějaké povolení?
  Stačí stavební ohlášení?
  Nebo stavební povolení?
  Předem děkuji za odpověď.
  Veselý
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.11.2018 16:12)
   Vážený pane,

   ve Vašem případě je třeba nástavbu a patrně i přístavbu umístit a následně povolit.

   O tom, zda je možné v konkrétním případě použít zjednodušující postupy, Vám doporučuji se poradit s místě příslušným referentem našeho úřadu.
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: nove vchodove dvere (marketa jílková 18.10.2018 11:10) – Stavební úřad
  Dobrý den máme vchodove dvere do bytu v desolátním stavu,jak mohu požádat o nové a co je potřeba doložit??
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.11.2018 16:10)
   Dobrý den,

   dle §103 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

   V případě Vašich dveří není jasné, zda nejde o stavbu, která je kulturní památkou a zda s ohledem na požadavky na požární bezpečnost staveb nemůže mít výměna negativní vliv na požární bezpečnost. V konkrétním případě Vám doporučuji se obrátit na odborně způsobilou osobu, jakou je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a dále se řídit jejím konkrétním posouzením věci. 

   Ing. Eva Kotasová 
   vedoucí odboru stavebního
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Potřebná povolení (Petr 17.10.2018 8:36) – Stavební úřad

  Dobrý den nevím na koho se obrátit přímí mail na stavební úřad jsem nenašel.potreboval bych pár informací.
  V Praze 4 Kunratice máme rodinný dům s garáží,tu bych chtěl zbourat má cca 10m2.
  Jestli na to potřebuji povolení na zbourání.a místo toho bych chtěl dát mobilheim obytný přívěs který je na inženýrských přípojkách.
  Co vše potřebuji za povolení? Když je to obytný mobilní přívěs.pro představu přikládám foto
  Děkuji za informace
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.11.2018 16:08)
   Vážený pane,

   ve Vašem případě doporučuji návštěvu našeho odboru v úředních dnech. To, zda garáž je možné odstranit bez rozhodnutí nebo jiného opatření, závisí na několika okolnostech a je třeba vždy řešit, zda po jejím odstranění stavba, pro kterou zajišťovala dopravu v klidu (parkování), splní tento požadavek (dopravu v klidu) daný prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu."Mobilheim na přípojkách" je třeba umístit a následně povolit, jen upozorňuji, že stavba musí zejména odpovídat charakteru stávající zástavby a být v souladu s územním plánem a takováto zástavba není na území MČ Praha 4 a Kunratice běžná.

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Dotaz na PHS Spořilov I (Ivana Tarantová 20.09.2018 11:42) – Stavební úřad
  Dobrý den, dle sdělení TSK dne 4.9.2018 nabylo právní moci územní rozhodnutí projektu "Stavba č.41675 Protihluková stěna u Jižní spojky podél sídliště Spořilov I". Mohla bych jako občan Prahy 4 ještě nahlédnout do projektové dokumentace této stavby?
  Děkuji za odpověď.
  Ivana Tarantová
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.11.2018 16:06)
   Dobrý den,

   nahlížet do správního spisu mohou jenom účastníci řízení.

   Řízení vedená podle stavebního zákona nejsou veřejná.

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   ÚMČ Praha 4


Zveřejněno: 11.11.2008 – tiskový referent David Polák
Vytisknout