Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy. Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: připomínka (Danuše Krausová 06.03.2019 15:18) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Chtěla bych se zeptat, kdy se budou vysazovat nové stromy
  v sadu Třešňovka u ul.Na Chodovci Praha 4.Jde o to,že firma Rossy,kácí jakoby uschlé třešně v počtu 30 během asi 2 let a
  zatím vysadila jen cca 10
  stromů.Vzhledem k tomu že je březen, je nejvyšší čas.
  Je Vám asi známo,že Třeňovka je malý kousek zeleně,který však využívá
  k odpočinku velká část občanů,žijících v těchto místech,ba i dojíždějících
  z okolních městských částí
  a to pro větší zastavěnost
  území a málo zeleně v okolí.Děkuji za pozitivní nápravu.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 18.04.2019 9:02)
   Dobrý den, na jaro je zde plánována výsadba 7 kusů ovocných stromů. Počítáme zde s několika stromy i v rámci podzimních výsadeb. Nekácíme zde "jakoby" uschlé stromy, ale opravdu uschlé stromy. Dřeviny v tomto prostoru dožívají a z tohoto důvodu zde vždy za pokácený kus vysadíme minimálně jeden nový. V průběhu několika let tak dojde k přirozené obnově sadu.
 • Otázka: parkovací zóny 8-20h (Jiří Francl 17.04.2019 9:13) – Doprava a parkování
  Dobrý den, rád bych se zeptal, proč jsou na Praze 4 parkovací zóny platné jen od 8 do 20 hod. V některých čtvrtích je přitom režim 8-6 hod., který mi přijde mnohem rozumnější.
  Přitom, aspoň u nás v Nuslích, je problém s parkováním zejména večer/v noci. Režim 8-20 vlastně nepřímo motivuje vlastníky aut, aby přes den v zónách nestáli, tj. jezdili autem do práce... Což by právě mělo být naopak, snažit se maximálně motivovat lidi, aby autem po Praze nejezdili. A ti, co autem denně nejezdí, tak jsou vlastně „sankcionováni“ a musí platit za parkovací oprávnění.
  Pokud by se zavedl režim 8-6 hod., tak pro již platící rezidenty by se nic nezměnilo, jen by se narovnal vztah mezi těmi, kteří každý den odjíždějí a těmi, kteří v zónách přes den stojí. Navíc by se tím eliminovalo parkování lidí z jiných čtvrtí nebo nerezidentů obecně.
  Prosím o Váš názor na tuto věc a informaci, zda by nemohla Praha 4 tuto variantu realizovat (samozřejmě ve spolupráci s magistrátem a TSK).
  Děkuji
  Jiří Francl
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 17.04.2019 21:16)
   Dobrý den,
    
   provozní doba zón placeného stání je standardně od 8:00 do 20:00 – jedná se o základní provozní dobu platnosti ZPS, jak ji stanovil Magistrát hl. m. Prahy. Toto nastavení je logické v tom, že funguje jako prevence proti masivnímu návštěvnickému parkování s kořeny mimo oblast Prahy 4. Návštěvníci zpravidla přijíždějí ráno, odstaví své vozidlo na ulici a odchází do práce. Odpoledne se pak pro vozidlo vrací a odjíždějí. Zóny placeného stání pomáhají masivní návštěvnické parkování v pracovní době regulovat a rezidentům umožňují snáze zaparkovat v nejexponovanějších hodinách. V době po 20:00 je poptávka po návštěvnickém parkování citelně nižší. Jelikož se městská část Praha 4 připojila do systému ZPS nově, tak se prozatím rozhodla respektovat základní provozní dobu platnosti zón, tedy ve všední dny od 8:00 do 20:00. V současné době probíhá vyhodnocování efektu zón placeného stání, jehož výstupem může být a zřejmě i bude posunutí platnosti ZPS v některé oblasti. O konkrétních změnách budeme informovat, nejprve je musí schválit Magistrát hl. m. Prahy jako provozovatel ZPS.
    
   s pozdravem
    
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
    
   MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
   ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
   ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
 • Otázka: Branické skály - vyhlídka (Josef Novák 20.02.2019 11:32) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,
  je v plánu oprava vyhlídky na Branických skalách? Už před nějakou dobu ji někdo polo-rozebral a od té doby se tam nic neděje.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 17.04.2019 17:20)
   Dobrý den, nová vyhlídka bude instalována v řádu dnů. Omlouváme se za prodlení s naší odpovědí.
 • Otázka: smetiště v podchodu (Pavel Sojka 04.03.2019 16:55) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Prosím o sdělení, kdo je zodpovědný za úklid v podchodu pod ul. Novodvorská a stejně tak za úklid volného prostranství před obchody a kolem bazénu. Jak často se úklid provádí? V podchodu je prakticky stále jen smetiště. Děkuji za odpověď a nápravu stavu.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 17.04.2019 16:45)
   Dobrý den, úklid podchodu je v gesci Technické správy komunikací. Vzhledem k neutěšené situaci a absenci pravidelných úklidů jsme podchod zařadili do systému úklidů MČ Praha 4.
 • Otázka: odpadky obchodu Žabka, roh Nuselská/Jivenská (Zimmermannová H. Jivenská 12.02.2019 13:58) – Životní prostředí, úklid a čistota
  od doby nového nájemce v provozovně Žabka se denně vrší pytle s odpadky před obchodem u odpad.koše. Dřívější nájemce měl na dvoře provozovny kontejnery, kde denně třídil odpad,nynější nemá na stejném místě žádný.Vše nasvědčuje tomu, že si žádný odvoz odpadu neuhradil, což je jeho zákonná povinnost.Např.při včerejším vichru létal odpad ul.Jivenská až do Botiče. Prosím o přešetření v této provozovně a zajištění čistoty v ulici. Děkuji.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 17.04.2019 16:41)
   Dobrý den, odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4 provede v provozovně Nuselská 63 v Praze 4 kontrolu nakládání s odpady. Děkujeme Vám za podnět.
 • Otázka: kontejnery na tříděný odpad (Marie Wimmerová 19.02.2019 22:36) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, v ul. Jeremenkova, pár metrů od zastávky aut.č.134 Za Skalkou, jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Bohužel často je kolem nich neskutečný binec (slušně řečeno, kontejnery jsou přeplněné a bohužel lidi nechávají odpadky kolem nich rozházené na chodníku. Bylo by možné dát tam více kontejnerů nebo zařídit častější vyvážení ? Děkuji.
  M. Wimmerová
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 17.04.2019 16:40)

   Dobrý den, stanoviště č. 39 Jeremenkova 31 v Praze 4 je sváženo s následující frekvencí: kontejner na papír je svážen 3x týdně, 2 kontejnery na plasty 4x týdně, kontejner na sklo 1x za 3 týdny, kontejner na kovy 1x za 4 týdny, kontejner na nápojové obaly 1x za 2 týdny. K podání žádosti o navýšení četnosti odvozu odpadů je nutné přiložit průkaznou fotodokumentaci s časovým razítkem za dobu nejméně 14 dní. Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4 bude v následujících dvou týdnech stanoviště tříděného odpadu pravidelně kontrolovat včetně pořizování fotodokumentace. V případě nedostatečného objemu sběrných nádob požádáme o navýšení frekvence odvozu odpadů Magistrát hlavního města Prahy.

 • Otázka: černá skládka v ulici Ctiradova (Tereza Kowolowská 26.02.2019 7:56) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, bylo by prosím možné odklizení dlouhodobé černé skládky v ulici Ctiradova, v místě kde ulice přiléhá k železniční trati? Už jednou sem úklidový vůz dorazil, ale pracovníci přehlédli skládku, která je výše na svahu a hůře viditelná kvůli neudržovanému porostu. Na fotce to není bohužel dobře vidět, ale odpadu je tam opravdu velké množství a to zejména plastů, které jsou roznášeny po okolí. Velmi děkuji a přeji příjemný den
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 17.04.2019 16:36)

   Dobrý den, předmětné pozemky jsou ve vlastnictví a správě Českých drah. Městská část Praha 4 zde dlouhodobě supluje nepravidelnými úklidy povinnosti vlastníka. Vzhledem k nečinnost vlastníka jsme Českým drahám odeslali výzvu k nápravě stavu a přijmutí opatření k pravidelnému zajištění čistoty a pořádku. Děkujeme za Váš podnět a omlouváme se za prodlení s naší reakcí.   

 • Otázka: Kontejner na papír (Veronika Švecová 27.02.2019 15:52) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,

  bydlím v ulici Na Strži, kontejnery na papír se nacházejí za domem v ulici Bartákova.
  Kontejner na papír je nustále plný , nelze papír vyhazovat, neustále se kartony a papír povalují okolo kontejneru. Bylo by možné místo jednoho kovového kontejneru dát dva plastové?
  Děkuji za odpověď
  švecová Veronika
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 17.04.2019 16:35)

   Dobrý den, kontejner na papír o objemu 3200 l na stanovišti č. 127 Bartákova 3 v Praze 4 se sváží 2x týdně. Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4 bude stanoviště tříděného odpadu pravidelně kontrolovat včetně pořizování fotodokumentace a v případě přeplňování požádá o navýšení četnosti odvozu Magistrát hlavního města Prahy.

 • Otázka: přeplněné kontejnery na tříděný odpad (Viktor Puci 19.03.2019 10:06) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,
  kontejner na plasty vedle našeho domu (křižovatka ulic Údolní a Vavřenova) je pravidelně přeplněn. Dochází tak při větrném počasí k rozfoukávání igelitů do okolí. Uklízím nepořádek kolem našeho bytového domu 2x týdně, ale ani tak to nestačí. Dá se zvýšit počet svozů? Děkuji.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 17.04.2019 16:34)

   Dobrý den, plasty na stanovišti č. 233 Vavřenova 16 v Praze 4 jsou sváženy 3x týdně. K podání žádosti o navýšení četnosti na Magistrát hlavního města Prahy je potřeba přiložit fotodokumentaci s časovým razítkem za dobu nejméně 14 dní.  Stanoviště tříděného odpadu budeme pravidelně monitorovat včetně pořizování fotodokumentace a v případě nedostatečného objemu podáme žádost o navýšení četnosti odvozu přeplňované komodity.

 • Otázka: kontejnery na tříděný odpad - ul. Sevřená (Andrea Schvábová 25.03.2019 14:33) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by nebylo možné zvýšit počet kontejnerů na tříděný odpad v okolí Pražského povstání. Bydlím v ulici Sevřené a s tříděným odpadem musím chodit na 5. Května, případně až na Pankrác. Kontejnery navíc bývají často přeplněné (bez ohledu na typ - nejvíce láhve, plast a papír). Předem děkuji za odpověď. Andrea Schvábová
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 17.04.2019 16:33)

   Dobrý den, v lokalitě okolí ulice Sevřená v Praze 4 jsme se pokoušeli umístit stanoviště tříděného odpadu již několikrát. S ohledem na schválení nového umístění stanoviště tříděného odpadu ze strany svozové společnosti Pražské služby, a.s.,  Dopravní policie ČR, silničního správního úřadu a odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4 jsme nenašli žádné umístění, které by schválily všechny dotčené orgány. Četnost svozu tříděného odpadu na stanovištích tříděného odpadu se navyšuje průběžně a na základě provedených kontrol včetně pořizování fotodokumentace.Zveřejněno: 11.11.2008 – tiskový referent David Polák
Vytisknout