Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy. Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Funkční období (Ester Fišerová 14.12.2017 2:49) – Školství a vzdělání
  Dobrý den, kdy končí současné funkční období ředitelky ZŠ a MŠ Sdružení mgr. Romany Mrázové? Děkuji za info.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 14.12.2017 14:49)
   Vážená paní Fišerová,

   v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy vyhlásit na toto pracovní místo konkurs. V takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a ředitele neodvolá, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období. V případě Mgr. Romany Mrázkové, ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Sdružení 1080, je konec stávajícího šestiletého období datováno k 7.8.2019.
    
   S pozdravem
    
   Mgr.Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Pronájem bytu (Jiří Kolman 09.12.2017 20:56) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,

  pokoušel jsem se dle návodu zde uvedeného najít byty k pronájmu ale zmiňovaná kategorie ve formuláři neexistuje - viz přiložený obrázek. Co to znamená? Jak se tedy mohu dozvědět, jestli a kdy se připravují byty do pronájmu? Děkuji Jiří Kolman
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 11.12.2017 12:35)
   Dobrý den,
    
   k Vašemu dotazu si Vás dovolujeme informovat, že „kategorie pronájem bytů“ není aktivní, a to z důvodu, že v současné době městské část Praha 4 nemá zveřejněn žádný byt k pronájmu formou zveřejněného záměru.

   „Kategorie pronájem bytů“ bude zaktivována po té, co bude na úřední desce Úřadu zveřejněn záměr pronájmu bytů, předpokládaný termín zveřejnění volných bytů k pronájmu je leden 2018.

   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Znečišění ulice Milevská z blízkých staveb (Evžen Miler 14.11.2017 21:24) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,
  snažil jsem se problém znečišťování okolí staveb BDE a MPP v ulici Milevská s investorem, stavbyvedoucím i stavebním úřadem, ale bezvýsledně.

  Ulice Milevská, ale i Pujmanové, Horáčkova, Bartákova, je téměř 3 roky soustavně znečišťována:
  1)stavebními materiály z prostoru staveb roznášenými po okolí silným větrem, který tu není až tak vzácný (např. nyní máme krásnou igelitovou výzdobu stromů),
  2) komunálním odpadem, který zde zanechávají dělníci ze staveb buď přímo v místě, kde parkují nebo cestou na stavby,
  3) bahnem a špínou, které jsou vyváženy nákladními automobily z prostoru staveb (a k tomu bezohlednost dělníků, kteří již třetím rokem ignorují zákazy zastavení při blokovém čištění ulic, takže prakticky k žádnému úklidu nedochází).

  Žádám Vás o řešení tétzo situace, abychom nemuseli žít na "smetišti".
  Děkuji,
  Evžen Miler
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 08.12.2017 11:23)
   Vážený pane Milere
    
   zdejší silniční správní úřad průběžně dohlíží společně s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy nad zabezpečením sjízdnosti a schúdnosti pozemních komunikací i v okolí Vámi popisovaných staveb v ulicích Milevská a Pujmanové. V tomto případě se jedná zejména o zajištění potřebné čistoty komunikací v souvislosti s výjezdem ze staveniště zejména při zvýšené intenzitě dopravy a působení nepříznivých klimatických vlivů. Jednotlivé vjezdy na staveniště jsou vybaveny zařízením pro tlakové mytí vozidel a oklepovou rampu, tak aby byla v maximální míře zajištěna čistota vozidel vyjíždějících na přilehlé pozemní komunikace. I přes toto opatření je v případě znečištění komunikace toto pochybení se stavbou operativně řešeno, kdy stavba uvede komunikaci neprodleně do odpovídajícího stavu, následně je zjištěn zdroj znečištění a odstraněna samotná příčina.  
    
   S pozdravem Ondřej Horvath
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Přístup k odpadkovým kontejnerům (Dagmar Šimonová 04.12.2017 11:58) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Vzhledem k probíhajícím pracím v ulici Sedlčanská není kam vyhazovat odpad. Ke kontejnerům není přístup. Můžete mi poradit?
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 07.12.2017 14:24)
   Vážená paní Šimonová,

   Ohledně přístupu ke kontejnerům byl kontaktován nejenom zhotovitel prací, firma Čermák a Hrachovec, ale i investor Technická správa komunikací, a byli vyzváni, aby v rámci rekonstrukce chodníku zajistili bezpečný přístup nejenom ke kontejnerům, ale i ke všem vchodům do bytových domů. V pondělí 11. prosince by mělo proběhnou asfaltování – tím by měly být stavební práce ukončeny. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je pan Ersepke, tel. 725819216.

   Jan Hartman, oddělení dopravy
   ÚMČ Praha 4
    
 • Otázka: stav komunikace a chodníku (Martina Skuhravá 05.12.2017 20:29) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  již mnoho let nás trápí špatný stav povrchu silnice v ulici Na Lánech a též katastrofální stav chodníků v téže ulici, a to mezi křižovatkami s ulicí Na Dílech a Na Líše. Zejmébna v zimním období se velmi špatně tak nerovný povrch ometá, i v případě, kdy někteří majitelé rodinných domků v ulici jsou ochotni úklid provádět.
  Plánuje se v dohledné době oprava?
  Děkuji,
  Martina Skuhravá
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 07.12.2017 12:55)
   Dobrý den.

   Váš podnět postupujeme zástupci Technické správy komunikací hl.m. Prahy, která provádí opravy místní komunikace v ul. Na Lánech, jejímž vlastníkem je hlavní město Praha.
   S pozdravem

   Ing. Jan Hartman, oddělení dopravy
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Přihláška k trvalému pobytu (Josef Salač 07.12.2017 11:15) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Budu se přihlašovat na Praze 4 do bytu, jehož jsem vlastníkem. Jaký doklad potřebuji z katastru? Stačí kopie z on-line nahlížení do katastru přes Internet?
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 07.12.2017 12:54)
   Dobrý den,

   pokud jste vlastníkem nemovitosti a jste v Katastru zapsán jako vlastník, není třeba ke změně trvalého pobytu nic dokládat, vlastnictví si úřad ověří sám.
   Jen pro jistotu dodávám, že toto se netýká družstevních bytů, kde je vlastníkem družstvo, nikoliv družstevník, v takovém případě je pak třeba doložit nájemní smlouvu.

   S pozdravem a přáním příjemného dne
    
   Ing. Martin Anděra
   Vedoucí odboru správních agend
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: zjištění času narození (Marta Němečková 06.12.2017 20:18) – Matriky a státní občanství
  Dobrý den, prosím Vás o radu jak postupovat při zjišťování přesného času narození. Narodila jsem se 28.4.1972 v Krči. Velice Vám děkuji za zprávu Marta Němečková
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 07.12.2017 9:09)
   Dobrý den paní Němečková,
    
   v matriční knize se tento údaj neuvádí. Čas narození se píše na hlášení o narození, které se archivuje na magistrátu hlavního města Prahy.
   Se svým dotazem se obraťte na Magistrát hl.m.Prahy, odd. matrik a státního občanství, Jungmannova 35/29, Praha 1, tel.236 00 29 04; 236 00 21 22.
   Klara.Bendova@praha.eu; Jana.Pupakova@praha.eu; Michal.Olsa@praha.eu. 

   Po dohodě Vám Vámi požadovaný údaj vyhledají.

   S pozdravem

   Martina Jáchymová
   matrikářka
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Jalodvorská (Rathouzová Lenka 02.11.2017 11:27) – Doprava a parkování
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat z jakého důvodu je stále uzavřena silnice Jalodvorská, když práce se zde žádné neprovádí min. 3 týdny a místním obyvatelům je již silnice přístupná. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 06.12.2017 15:53)
   Dobrý den,

   za OST sděluji, že dnes byla doručena žádost o kolaudační souhlas. Kdy bude povoleno užívání nelze předjímat.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: parkování ul Senohrabská (Romana 30.11.2017 14:20) – Doprava a parkování
  Dobrý den, v ulici Senohrabská proběhla rekonstrukce povrchu vozovky, byl položen tichý povrch. Ale jeden pruh je neustále obsazen parkujícími auty, není to příliš drahé dělat tichý povrch pro parkování? A proč tam není vyznačen pruh na parkování? Nebo je toto parkování jen tiše přehlíženo?
  Prosím o vyjádření Děkuji
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 06.12.2017 10:46)
   Dobrý den,
    
   děkujeme za Váš podnět. Tichý povrch byl v místě položen za účelem snížení hlučnosti v uvedené lokalitě. Souběžně s ulicí Senohrabská vede velmi vytížená komunikace Spořilovská a tudíž se městská část Praha 4 ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a Magistrátem hl. m. Prahy snaží podnikat konkrétní kroky k tomu, aby se místním rezidentům od hluku z dopravy ulevilo. Jedním z těchto kroků je právě i položení tichého asfaltu na komunikaci Senohrabská. Co se týče parkování, tak vzhledem k faktu, že Senohrabská je jednosměrná, není zde v praxi problém s vozidly parkujícími v levém pruhu. Tato vozidla nepřekážejí v jízdě vozidlům jedoucím v pravém pruhu. Dopravní značení zde nicméně vykazuje jisté formální nedostatky. Bez potřebného dopravního značení obecná úprava zákona o provozu na pozemních komunikacích neumožňuje parkování v levém jízdním pruhu, pokud jsou na jednosměrné pozemní komunikaci jízdní pruhy vyznačeny. Dle výše uvedeného zákona je tedy možné parkovat pouze v pravém jízdním pruhu, přičemž levý pruh má zůstat průjezdný. Takovýto způsob parkování je zde však zejména kvůli autobusovým zastávkám a zachování rozhledových poměrů při vyjíždění z vedlejších ulic do ulice Senohrabské nežádoucí. Stávající situaci vyhodnotíme ve spolupráci se zástupcem Policie ČR a v závislosti na klimatických podmínkách přistoupíme k úpravám dopravního značení.
    
   s pozdravem
    
   Mgr. Martin Habětínek
   referent oddělení dopravy
   MČ Praha 4
 • Otázka: zrušení ŽL (Václav Davídek 05.12.2017 23:05) – Živnostenský úřad
  Jaké doklady je potřeba předložit a který den vás mohu navštívit
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 06.12.2017 10:44)
   Dobrý den,

   hodláte-li zrušit živnostenské oprávnění, vyplňte změnový list. Tento formulář a více informací naleznete na www.praha4.cz. K vyřízení je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a změnový list.
   Úřední dny na zdejším živnostenském odboru jsou: PO, ST 8-18 a ČT 8-10.
   Tuto záležitost si  můžete vyřídit na jakémkoliv živnostenském úřadu v ČR. Místní příslušnost byla zrušena.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
   MČ Praha 4


Zveřejněno: 11.11.2008 – tiskový referent David Polák,
Vytisknout