Oddělení podatelny

  • plní úkoly hlavní podatelny úřadu
  • zajišťuje ve spolupráci s archivem spisovou službu (spisovou službou se rozumí manipulace s písemnostmi a jejich evidence od  doručení na úřadu až do odeslání, uložení příp. likvidace)
  • spravuje a aktualizuje úřední desku vč. usnesení rady a zastupitelstva
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Šimková Věra Vedoucí oddělení podatelny 261 192 410 1.34 vera.simkova@praha4.cz
Pokorná Kateřina Pracovnice podatelny 261 192 195 1.34 katerina.pokorna@praha4.cz
Vejlupková Eva Pracovnice podatelny 261 192 195 1.34 eva.vejlupkova@praha4.cz
Vítová Zuzana Pracovnice podatelny 261 192 491 1.34 zuzana.vitova@praha4.cz
Zajdlová Marcela Pracovnice podatelny 261 192 491 1.34 marcela.zajdlova@praha4.cz

Zveřejnil: tiskový referent David Polák
Vytisknout