Odbor personálně mzdový (OPM)

  • eviduje dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce,
  • projednává s příslušnými vedoucími odborů platové zařazení zaměstnanců, eviduje úpravu pracovní doby,
  • plní úkoly související s evidencí pracovní neschopnosti, čerpání dovolené, nemocenského pojištění a vyřizuje případy zaměstnanců, kteří splňují podmínky pro odchod do důchodu, vypracovává a odesílá ELDP, vede měsíční evidenci a roční výkazy pracovní neschopnosti a úrazovosti, čtvrtletní statistický výkaz o práci,
  • komplexně zpracovává mzdovou agendu,
  • vede osobní evidenci a spisy zaměstnanců.
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Kříž Michael Vedoucí odboru personálně mzdového 261 192 344 9.28 michael.kriz@praha4.cz


Zveřejněno: 29.05.2014 – Admin Administrator
Vytisknout