Oddělení vodohospodářské a územního rozhodování

Vykonává činnost stavebního úřadu pro územní obvod MČ Praha 4 a MČ Praha – Kunratice v tomto rozsahu:

 • provádí územní řízení a jiná opatření související s dílem 4 – 6 částí třetí zákona č.183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon)
 • vyměřuje správní poplatky za provedené úkony
 • vykonává činnosti vodoprávního úřadu  v rozsahu působnosti svěřené Statutem
 • vykonává vodoprávní dozor v případech, kdy mu přísluší povolovat vodní dílo
 • ukládá pokuty podle zákona o vodách fyzickým osobám při provozování podnikatelské činnosti a právnickým osobám v rozsahu svěřené působnosti
 • projednává dle zákona č. 200/1990 Sb. , v pl. znění, přestupky:
  • na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů  přírodních minerálních vod a lázeňských míst - § 29a
  • na úseku vodního hospodářství - § 34  odst. 1, písm. a), d)
 • vede vodoprávní evidenci podle vyhlášky č.7/2003 Sb. v rozsahu působnosti svěřené Statutem
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 274/2001 Sb., v pl. znění, o vodovodech a kanalizacích
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu v případě staveb vodních děl v rozsahu působnosti svěřené  Statutem
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Rusňáková Hana Ing. Vedoucí oddělení vodohospodářského a územního rozhodování 261 192 524 5.25
Bartošová Ludmila Bc. Referent - vodohospodář 261 192 423 5.31
Faturíková Lenka Ing. arch. Referent - územní rozhodování 261 192 506 5.25
Nitkulincová Věra Ing. Referent - územní rozhodování 261 192 503 5.25
Šotolová Martina Ing. Referent - vodohospodář 261 192 141 5.16
Štenclová Anna Ing. Referent - územní rozhodování 261 192 262 5.16
Vašíček Barbara Ing. arch. Referent - územní rozhodování 261 261 504 5.25
Záškolný Jiří Ing. arch Referent - územní rozhodování 261 192 505 5.14

Zveřejněno: 07.03.2011 – tiskový referent David Polák
Vytisknout