Informace o válečných hrobech jsou k dispozici veřejnosti

Odbor školství a kultury Úřadu MČ Praha 4 pečuje na území Prahy 4 o 188 pomníků, pamětních desek a veřejných plastik. Z tohoto počtu je 171 (objektů) válečných hrobů. Údržbu a péči o pomníky, pamětní desky a plastiky zajišťují pracovníci odboru školství a kultury: Vlasta Nolčová, tel. 261 192 481, e-mail: vlasta.nolcova@praha4.cz a Mgr. Pavel Vyvlečka, tel.: 261 192 307, e-mail: pavel.vyvlecka@praha4.cz. 

Informace o válečných hrobech (VH) jsou  zpřístupněny  pro veřejnost od února 2010 na internetových stránkách. Tyto informace jsou součástí centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech. Informace jsou dostupné z internetových stránek „Válečné hroby“ na adrese: http://valecnehroby.army.cz/ a http://www.valecnehroby.army.cz/. V evidenci lze vyhledávat údaje o válečných hrobech v České republice (záložka "Hledání VH v ČR") i o českých válečných hrobech v zahraničí (záložka "Hledání VH v zahraničí"). Údaje lze vyhledávat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve VH nebo připomenutých na pietních místech (záložka "Hledání podle osobních údajů"), a také podle údajů o VH (záložka "Hledání podle údajů o VH"). K zobrazení všech válečných hrobů v terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz "Mapa lokalit VH". Součástí informací o VH je jeho zobrazení na mapovém podkladu, související fotodokumentace a e-mailový kontakt na osobu zodpovědnou za správnost a úplnost zobrazených údajů.

(ošk)

Vytisknout