prof. MUDr. Eduard Kuhn, DrSc.

Eduard KuhnProf. MUDr. Eduard Kuhn, DrSc., se narodil 21. 9. 1918 v obci Bílsko na Hané, je internista, klinický fyziolog. Od roku 1953 v Ústavu pro výzkum výživy lidu v Praze, vedoucí laboratoře energetického metabolismu a později ředitel celého ústavu.

Jako student byl nacisty odvlečen do koncentračního tábora Sachsenhausen. Na sklonku války přežil ničivý spojenecký nálet na Drážďany. Po válce získal titul MUDr. všeobecného lékařství a nastoupil do nemocnice v Plzni. Od roku 1952 pracoval jako primář interního oddělení Thomayerovy nemocnice. Přednášel na fakultě všeobecného lékařství UK v Praze.

Od roku 1946 je členem ČSBS, je držitelem osvědčení dle zákona 155/1946 Sb. Jako účastník druhého odboje.

Zveřejněno: 18.08.2014 – tiskový referent David Polák,
Vytisknout