V říjnu opět startují počítačové kurzy pro seniory

Již podeváté nabídne MČ Praha 4 ve spolupráci se základními školami seniorům podzimní kurzy výuky práce s počítačem, které se poprvé konaly v roce 2009 a absolvovalo je více než 5 250 seniorů. Podmínkou účasti v kurzu je trvalý pobyt na území MČ Praha 4 a věk nad 63 let. Kurzy v délce 90 minut budou probíhat po dobu 8 týdnů, vždy 1x týdně v odpoledních hodinách na základních školách uvedených v přihlášce.

Jak se přihlásit?

1) Vyplňte (čitelně) přiloženou přihlášku.

2) Vyberte si školu a kurz, který chcete studovat. Školu a kurz vyznačte na přihlášce, pro případ, že bude kapacita na vybrané škole naplněna, či bude málo přihlášených a kurz se neotevře, promyslete ještě další (náhradní) kurz či školu.

3) Přihlášku si vystřihněte a mějte ji připravenou pro registraci na radnici.

4) Registrace bude probíhat ve středu 11. října 2017 od 9,00 do 14,00 hod. ve 2. patře v sále č. 205 a v propojeném sále na Nuselské radnice, Táborská 500/30. Přijďte s vystřiženou a vyplněnou přihláškou! Budete zapsáni dle pořadí, v jakém k registraci přijdete.

Výuka na školách začne v týdnu od 16. října a bude trvat 8 týdnů po 90 minutách!!!

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Je nutné se přihlásit osobně (možný je zástup rodinným příslušníkem či kamarádem/kamarádkou s podepsanou plnou mocí), jakákoliv jiná forma přihlášení (telefonem, mailem apod.) nebude platná!!! Dřívější odevzdání přihlášky na Úřadě MČ Praha 4 není možné. Počet míst JE OMEZEN kapacitou kurzu. Po naplnění kapacity nebudou další přihlášky u registrace přijímány. Kurz bude otevřen pouze v případě, že se naplní kapacita alespoň ze 75 %.

Kontaktní osoba na MČ Praha 4: Jarmila Suková, referentka Odboru školství, prevence a rodinné politiky, odd. rodinné politiky, tel. 261 192 415, e-mail: jarmila.sukova@praha4.cz

 

PŘIHLÁŠKA do počítačového kurzu (podzim 2017) (ke stažení)

PC kurzy - rozvrh hodin s přehledem kurzů

Místo konání

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

Jílovská

15.15- 16:45

pokročilí (15)

 

 

 

Kavčí Hory

 

 

 

14.30-16.00

speciální (15)

(Excel a jeho využití)

14.30-16.00

 začátečníci (15)

14.30-16.00

speciální (15)

(digitální fotografie)

ZŠ Křesomyslova

 

 

 

14.00-15.30

mírně pokročilí

15.30-16.00

začátečníci

Jižní

15.45-17.15

začátečníci (15)

16.30 – 18.00

pokročilí (15)

 

 

Bítovská

15.30-17.00

mírně pokročilí (15)

15.30-17.00

speciální (15)

(výtvarná fotografie)

15.30-17.00

(velmi) pokročilí (15)

 

Na Chodovci

15.30-17.00

mírně pokročilí (16)

15.30-17.00

speciální (16)

(dig. foto a dle dohody)

 

 

Sdružení

 

 

13.30-15.00

mírně pokročilí (20)

15.00-16.30

začátečníci (20)

 

 

Táborská

15.00 – 16.30

začátečníci (15)

16.30 – 18.00

mírně pokročilí (15)

opakovací kurz

 

 

 

Zveřejněno: 15.09.2017 – vedoucí oddělení PR Petra Handlová,
Vytisknout