Upozornění na splatnost poplatku ze psů za II. pololetí 2018

Odbor finanční správy upozorňuje držitele psů, že splatnost poplatku za psa za II. pololetí ve výši Kč 750,- (u sazby Kč 1500,- - byt)  je nejpozději do 31. srpna každého kalendářního roku. Poplatek je splatný bez vyměření předem. Složenky na místní poplatek se nerozesílají. Pokud by držitel psa nezaplatil poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a je oprávněn zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek. 

 

Poplatek lze platit bankovním převodem, v informačních centrech, nebo na poště na složenku typu A. Vždy je velice důležité uvádět Váš variabilní symbol, který je desetimístný a začíná 9004…… nebo 1341……. (variabilní symbol je uveden na přihlášce k místnímu poplatku ze psů nebo na dokladech o zaplacení z minulých let).

Číslo účtu pro úhradu je19-2000832359/0800

 

Poplatek lze uhradit i přímo v pokladně ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b. Pokud někdo nezná svůj variabilní symbol, nebo bude-li potřebovat nějakou bližší informaci, či si není jistý výší letošního poplatku (sleva na čipování po dobu dvou let v max. výši Kč 350,-), může kontaktovat správce poplatku na tel. 261192488,  261192434 nebo na e-mailové adrese:  eva.sedlakova@praha4.cz a vladimira.roschlova@praha4.cz.

Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (např. úmrtí psa, zaběhnutí, změna držitele psa, změna trvalého bydliště držitele, přiznání důchodu – pokud je jediným zdrojem příjmu, úmrtí držitele psa, přihlášení psa staršího 3 měsíců k místním poplatkům, přihlášení psa vyzvednutého z pražského útulku) je poplatník, dle obecně závazné vyhlášky č.23/2003 §4 odst.1), povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.

Zveřejněno: 07.08.2018 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout