Životní podmínky 2020 – výběrové šetření v domácnostech


Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v letošním roce výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice nazvané Životní podmínky 2020, které navazuje na šetření v předchozích letech. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel ve 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření Životní podmínky ČR 2020Šetření se uskuteční na území celé České republiky, tedy i v městské části Praha 4, od 1. února do 24. května 2020. A budou do něj zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Aktivní účast občanů a jejich ochota spolupracovat je pro Český statistický úřad důležitá a umožní získat řadu důležitých informací o situaci domácností v České republice, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti (ověření je možné ZDE ). Ve všech fázích zpracování získaných údajů je zaručena anonymita a důsledná ochrana všech dat.

Zveřejněno: 31.01.2020 – Vít Drbal
Vytisknout