Život v Praze 4 se nezastavil


Městská část Praha 4 i v době opatření, které Vláda ČR a Magistrát hlavního města Prahy vyhlásily k zamezení šíření nákazy novým koronavirem COVID-19, pokračuje v zajišťování funkcí života na území Prahy 4 a řádného fungování městské části Úřadu MČ Praha 4.

I když výrazně zvolnila doprava a na ulicích naší městské části potkáte výrazně méně lidí, než bývalo běžné, tak "život" se na Praze 4 v žádném případě nezastavil. Níže se můžete podívat, co všechno se děje, jak pokračují v obtížných podmínkách jindy běžné věci, kterých jsme si normálně třeba ani nevšimli. A rádi zde zveřejňujeme i maličkosti, které potěší.Praha 4 kultivuje veřejný prostor


Jaro přišlo navzdory mrazům v posledním březnovém měsíci do Prahy 4 brzo a umožnilo oživit bezprostřední okolí Úřadu městské části Praha 4 zářivými barvami jarních květin a cibulovin. V ulici Antala Staška se tak mohou občané nejen při přecházení frekventovaného přechodu pro chodce mezi radnicí a parkovištěm DBK potěšit pohledem na pestrobarevnou paletu zahradních petrklíčů, zakrslých narcisů a tulipánů, které jsou právě v plném květu. Ve spolupráci se společností Hornbach a majiteli přilehlých pozemků (DBK Praha., Budějovická DELTA a TSK hl. m Prahy) se o to postarala městská část Praha 4..

V ulici Antala Staška se tak mohou občané nejen při přecházení frekventovaného přechodu pro chodce mezi radnicí a parkovištěm DBK potěšit pohledem na pestrobarevnou paletu zahradních petrklíčů, zakrslých narcisů a tulipánů, které jsou právě v plném květu.  „Jsem velmi rád, že se nám s partnery povedlo navázat vzájemnou důvěru a spolupráci, ať už poskytnutím květin samotných či pozemků bez nároků na odměnu. Odměnou může být všem zvýšený zájem lidí o kvalitu veřejného prostoru a i v nynější obtížné situaci dobrý pocit z místa ve chvíli, kdy třeba jen čekají na autobus,“ uvedl k záměru výsadby radní pro životní prostředí Tomáš Hrdinka (ANO 2011).

Pokud se záměr bude občanům líbit, MČ Praha 4 by ráda plochy vybrané pro kultivaci veřejného prostoru nejen v okolí radnice rozšířila, a to jak formou jednorázových výsadeb, tak i nesekanými květnatými loukami či trvalkovými záhony. Ty už mají vedle estetického hlediska i roli biologickou.


Uklízíme, opravujeme a dezinfikujeme

Městská část Praha 4 v současné době stavu nouze vyhlášeného Vládou ČR sice omezila údržbu zeleně na nejnutnější zásahy a na jarní výsadby stromů, naopak ale využila minimálního pohybu občanů ve veřejném prostoru a přistoupila k realizaci mimořádných úklidů a strojového metení pěších komunikací. V této činnosti bude Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 4 pokračovat i v dalších dnech. .

Protože organizátoři zrušili celostátní akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, zajistí MČ Praha 4 úklid plánovaných lokalit na své náklady.

Městská část Praha 4 opravuje vybavení dětských hřišť a sportovišť. Tento týden začínáme desinfikovat a čistit městský mobiliář. Zejména lavičky v parcích a ve frekventovaných lokalitách, dětská hřiště, volně přístupné cvičební prvky, zábradlí, zásobníky se sáčky na psí exkrementy a další vybavení, při jehož používání s ním přijde občan do bezprostředního kontaktu.
.
Zveřejněno: 25.03.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 25.03.2020 – Vít Drbal
Vytisknout