Zápisy do mateřských škol se uskuteční v květnu a červnu


Zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 se letos uskuteční po dohodě s ředitelkami mateřských škol (zřizovaných MČ Praha 4) a na pracovištích mateřských škol při školách zřizovaných městskou částí Praha 4 v květnu a červnu 2023.

Květnový termín se týká občanů ČR a cizinců s delším pobytem, červnový termín pak hlavně dětí z Ukrajiny.

Rada městské části Praha 4 schválila oba termíny a doporučila ředitelkám mateřských škol přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu se školským zákonem k trvalému pobytu dítěte na území MČ Praha 4, u cizinců k místu pobytu na území MČ Praha 4 a k věku dítěte.

Ve dnech od 10. května – 11. května 2023 od 13 do 18 hodin se bude konat zápis pro státní občany České republiky, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, pro občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů, pro účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany a pro jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů s výjimkou cizinců, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24. 2. 2022 a později.

Dne 13. 6. 2023 od 13 do 18 hodin se zápis bude konat pro děti – cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24. 2. 2022 a později.

Rada MČ Praha 4 zároveň rozhodla v souladu se školským zákonem a vyhláškou o předškolním vzdělávání povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídách mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 pro školní rok 2023/2024 za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Více informací získáte na webových stránkách mateřských škol a v usnesení rady ZDE .Další podrobnosti si můžete stáhnout jako dokument PDF na odkazu ZDE (vybrané pasáže v ukrajinštině).

Informace k zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 pro školní rok 2023/2024
Інформація про зарахування дітей до дитячих садків в районі Прага 4 на 2023/2024 навчальний рік
Informace k zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 pro školní rok 2023/2024
Інформація про зарахування дітей до дитячих садків в районі Прага 4 на 2023/2024 навчальний рік
Informace k zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 pro školní rok 2023/2024
Інформація про зарахування дітей до дитячих садків в районі Прага 4 на 2023/2024 навчальний рік


Aktualizováno: 11.03.2023 – Vít Drbal
Vytisknout