Základní školy přecházejí na distanční výuku, mateřské školy zůstávají v provozu


základní škola cedule

S účinností od 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. se omezuje provoz škol konkretizovaných v usnesení vlády č. 1002 . Základní školy (I. a II. stupeň) tak přecházejí na distanční výuku, která je pro žáky povinná.

Distanční výuka může probíhat formou on-line či off-line při respektování individuálních podmínek žáka a personálních a technických možností školy. Metodické doporučení MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem naleznete ZDE .

Bližší informace zákonní zástupci žáků získají na svých kmenových školách. 

Pro děti pracovníků IZS (Integrovaný záchranný systém) připravujeme ve spolupráci s MHMP jednu základní školu. Další info na webu magistrátu na odkazu ZDE .

Mateřské školy a dětské skupiny (jesle) zřizované MČ Praha 4 zůstávají nadále v provozu (pokud v nich nebyla nařízena karanténa).

Další informace naleznete na webových stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1 .

Přehled základnách škol a školek, zřizovaných MČ Praha 4, najdete na odkazu ZDE nebo na mapce ZDE .

Zveřejněno: 13.10.2020 – Vít Drbal
Vytisknout