Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2005

Činnost městské části Praha 4 v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, o svobodném přístupu k informacím,
výroční zpráva za rok 2005

Obsah:

a) počet podaných žádostí
b) počet vyřízených žádostí
c) počet vyřízených žádostí s rozhodnutím o neposkytnutí informací
d) počet odvolání
e) počet kladně vyřízených odvolání
f) počet zamítnutých odvolání

Počet podaných žádostí: 37
Počet vyřízených žádostí: 37
Počet vyřízených žádostí s rozhodnutím o neposkytnutí informací: 2
Počet odvolání: 2
Počet kladně vyřízených odvolání: 1
Počet zamítnutých odvolání: 1


Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Postup při poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím se řídí Nařízením tajemníka č. 3/2001 – Dodatek k příkazu tajemníka č. 19/99 ve znění nařízení tajemníka č. 1/2001, kterým se mění postup při poskytování informací zaměstnanci městská části Praha 4 dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, o svobodném přístupu k informacím, a vzory rozhodnutí.

Vytisknout