Ověřený výpis z katastru nemovitostí

3. Název životní situace

Výpis z katastru nemovitostí

4. Základní informace k životní situaci

Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v České republice, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geometrické určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších zákonem stanovených práv k nemovitostem. Katastr nemovitostí je veřejný.

Pověřené úřady poskytují výpisy z katastru, týkající se nemovitostí v celé České republice, bez ohledu na sídlo úřadu, kde žadatel o výpis žádá.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Výpis z katastru nemovitostí bude poskytnut každému na vyžádání.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

-

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobně požádat příslušný úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ověřené výpisy z katastru nemovitostí vydávají katastrální úřady, příslušné podle místa polohy nemovitosti. V Praze je takovým úřadem Katastrální úřad pro hlavní město Prahu.

Ověřené výpisy z katastru nemovitostí vydávají také obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis. V Praze tyto výpisy vydávají úřady městských částí Praha 1-22.

Pro podrobnější nahlížení do katastru nebo získání snímků katastrálních map je nutné se obrátit na katastrální úřad.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel musí sdělit přesné údaje týkající se dané nemovitosti:

  • název katastrálního území
  • některý z těchto údajů: číslo listu vlastnictví
    • číslo parcely
    • číslo popisné nemovitosti
    • oprávněný subjekt (rodné číslo vlastníka)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za první stránku výpisu zaplatí žadatel částku 100 Kč, za každou další i započatou stránku zaplatí 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po zaplacení stanoveného poplatku bude výpis z katastru nemovitostí vydán bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Vyhláška 550/2006 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

21. Nejčastější dotazy

-

22. Další informace

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Český úřad zeměměřický a katastrální

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend

26. Kontaktní osoba

Kateřina Hegerová, OKAT

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

-

28. Popis byl naposledy aktualizován

23. 11. 2011

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-

Vytisknout