Voda v Praze 4 je pitná bez omezení

Podle sdělení Hygienické stanice hlavního města Prahy není kvalita pitné vody v městské části Praha 4 ohrožena.

Všechny sledované ukazatele vyhověly požadavkům na pitnou vodu stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, i hygienickým požadavkům na kvalitu pitné vody v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, uvádí se ve stanovisku Hygienické stanice hlavního města Prahy k zprávám TV Prima ze dne 14. 6. 2015.

Celé znění stanoviska hygienické stanice naleznete ZDE.

Další informace o kvalitě pitné vody v Praze jsou k dispozici na internetové stránce společnosti PVK.
Vytisknout