V parku Jezerka probíhá rozsáhlá rekonstrukce


Městská část Praha 4 zajistila rekonstrukci altánu, dvou schodišť a přilehlých opěrných kamenných zídek v parku Jezerka. Místní obyvatelé a návštěvníci parku proto musí v průběhu oprav, které v těchto dnech probíhají, dbát zvýšené opatrnosti a pohybovat se pouze po vyznačených cestách.

Finální částka za provedené opravy, které potrvají zhruba 140 dní, by v konečném součtu neměla přesáhnout 3,7 milionu korun. Rada městské části Prahy 4 zároveň na svém jednání rozhodla o tom, že v dalších letech nechá uvolnit potřebné finance na celkovou revitalizaci parku Jezerka.

„Úpravy strmého svahu u altánu byly potřeba zrealizovat co nejdříve. Konstrukce altánu, především jeho spodní část, plní funkci opěrného zdiva k přilehlému svahu a právě tato část je narušená a vlhká, tedy ve špatném stavu. Schodiště se oddělují od konstrukce altánu, ke které mají přiléhat, a proto je nutné, je uvést do původního stavu,“ vysvětlil radní Prahy 4 pro investice Filip Vácha (TOP 09).

Při kontrole bylo zjištěno, že jedno ze schodišť ujíždí a bylo by pouze otázkou času, kdy by muselo být uzavřeno z důvodu hrozící havárie. Schodiště je totiž velmi často využívané místními obyvateli, kteří žijí nad parkem naproti divadlu Na Jezerce. Přilehlé opěrné zídky je nutné také opravit, protože dochází k jejich uvolnění a pádu na přilehlé chodníky.

„Konstrukce altánu budou částečně vybourané a nově bude vybudováno opěrné zdivo z prostého betonu zakomponovaného do stávajících konstrukcí. Následně bude postaveno nové opěrné a čelní obvodové zdivo altánu. Zároveň vzniknou i dvě přístupová schodišťová ramena, která budou tvarově totožná s původními,“ dodal radní Vácha.
U kamenných opěrných zídek bude dosavadní betonové zakončení zdí vybouráno, koruny zídek budou následně opatřeny betonovou hlavicí vyztuženou sítí.

Park Jezerka vznikl postupně po roce 1946 mezi ulicemi Na Jezerce, Jaurisova a Družstevní ochoz. Spojuje tři staré čtvrtě Prahy 4 - Nusle, Michli a Pankrác. V parku vyvěrá pramen známý také pod jménem Libušina lázeň, který napájí zdejší malý rybníček. Park využívá přirozený terén malého údolí v okolí bývalé usedlosti Šustrovka, která byla v době první republiky oblíbenou zahradní restaurací s tanečním sálem a ve které nyní sídlí divadlo Na Jezerce.


Zveřejněno: 29.11.2019 – Vít Drbal
Vytisknout