Uzavírka komunikace Čiklova

V období 2. - 31. října tohoto roku budou v prostoru Nuselského mostu u stanice metra C „Vyšehrad“ probíhat práce související s demontáží závěsné sanační lávky, její následně spouštění na pozemní komunikaci v prostoru pod mostem a samotný odvoz z místa stavby.

Vzhledem k velikosti tohoto zařízení s odpovídající hmotností a s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích si tato stavební činnost vyžádá úplnou uzavírku komunikace Čiklova v prostoru pod Nuselským mostem s vyloučení parkováni vozidel ve zhruba padesátimetrovém úseku komunikace.

Po celou dobu této stavební činnosti bude zachována pěší trasa vedoucí ke stanici metra C „Vyšehrad“ a bude obousměrně vyznačena náhradní objízdná trasa mezi sousedícími městskými částmi pro individuální automobilovou dopravu viz. přiložená dopravní situace.

Uzavírka komunikace Čiklova
Vytisknout