Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 ke jmenování odpovědným politikem MA21 pro volební období 2014 - 2018

Zastupitelstvo městské části Praha schválilo usnesením číslo 7Z-30/2015 ze dne 13. května 2015 jmenování Mgr. Petra Štěpánka, CSc. odpovědným politikem místní Agendy 21 pro volební období 2014 až 2018.

KE STAŽENÍ

Vytisknout