Úřad městské části Praha 4 pracuje i v nouzovém stavu


Budova úřadu MČ Praha 4 - zima covid - 2020 - březen

Od pondělí 5. října 2020 platí v souladu s usneseními vlády České republiky č. 391 – vyhlášení nouzového stavu a 392 – přijetí krizových opatření drobné úpravy provozu Úřadu městské části Praha 4.

Úřad funguje a pro veřejnost budou jeho jednotlivá pracoviště otevřena. S ohledem na nutnost dodržování opatření omezujících ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru žádáme občany, aby v maximální možné míře využívali bezkontaktní vyřizování svých záležitostí buď pomocí e-mailu, nebo telefonicky a osobní návštěvu volili pouze v nezbytných případech a po předchozí dohodě s konkrétním pracovištěm či pracovníkem úřadu.

Všichni návštěvníci Úřadu městské části Praha 4 a všech jeho pracovišť musí používat po celou dobu přítomnosti v prostorách úřadu ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny) tak, aby měli zakryté dýchací cesty (nos i ústa) za účelem minimalizace možného přenosu infekčních onemocnění, zejména koronaviru.

Otevírací dobu jednotlivých pracovišť najdete ZDE .

Upozorňujeme veřejnost, že při čekání na vyřízení záležitostí na Odboru správních agend je v souvislosti s opatřeními vlády na překonání nákazy COVID-19, především dodržení rozestupů a zabránění shromažďování většího počtu osob v uzavřených prostorách, nutné čekat pouze v počtu míst vyhrazených k sezení. V současné době tedy nelze využívat místa ke stání (viz obrázek níže).

Upozorňujeme veřejnost, že při čekání na vyřízení záležitostí na Odboru správních agend je v souvislosti s opatřeními vlády na překonání nákazy COVID-19, především dodržení rozestupů a zabránění shromažďování většího počtu osob v uzavřených prostorách, nutné čekat pouze v počtu míst vyhrazených k sezení. V současné době tedy nelze využívat místa ke stání.

O případných dalších změnách ve fungování úřadu vás budeme neprodleně informovat!

Zveřejněno: 02.10.2020 – Vít Drbal
Vytisknout