Upozornění pro podnikatele - zaevidováni v podnikatelském rejstříku

Informace - logoUpozorňujeme podnikatele na soukromé podnikatelské aktivity subjektů, které posílají nově vzniklým podnikatelům složenky na  zaplacení několikatisícové částky s tím, že po zaplacení budou  zaevidováni v podnikatelském rejstříku. Uvedený typ nabídek podnikatelům může vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek, což není pravda. Žádná takováto zákonem stanovená povinnost neexistuje.

Předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno!

Vytisknout