Testování na přítomnost viru COVID-19 ve školách


Přítomnost dětí, žáků a studentů ve školách je s účinností od pondělí 12. dubna 2021 podmíněno podstoupením neinvazivního preventivního antigenního testu (ve stanovené frekvenci) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Vyplývá to z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. dubna 2021.

Možnosti testování:

1. Ve školách
• Neinvazivní testovací sadou, kterou škola obdržela centrálně ze státních hmotných rezerv. Test si dítě provádí samo vatovou tyčinkou z přední části nosu. Možná je asistence rodiče nebo osoby, kterou rodiče pověří.
• Neinvazivní testovací sadou, kterou si dítě přinese do školy. Testovací sada musí být na seznamu sad, kterým byla vydána výjimka Ministerstva zdravotnictví ČR. - Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku, a podmínky pro udělení výjimky – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) . Tuto variantu testování doporučujeme předem konzultovat s ředitelem školy. Škola nemá povinnost ji akceptovat a zákonný zástupce dítěte/žáka nemá právo si použití „své“ testovací sady vynucovat.
• Možná je asistence rodiče nebo osoby, kterou rodiče pověří. Před využitím této možnosti doporučujeme s předstihem konzultovat s ředitelem školy.
2. U poskytovatelů zdravotních služeb
• Absolvování antigenního nebo RT-PCR testu u provozovatel zdravotních služeb. Výsledek testu nesmí být při příchodu do školy starší 48 hodin.

Testovat se nemusí osoby, které již onemocnění COVID-19 prodělaly, absolvovaly izolaci dle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a neuplynulo více než 90 dní od prvního pozitivního antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Tuto skutečnost je nutné prokázat potvrzením od lékaře, zprávou z laboratoře apod.

Pokud se dítě testování nezúčastní, popřípadě pokud nespadá do kategorie výjimek, nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání. Škola eviduje takovou absenci jako omluvenou, nemá ale povinnost zajistit dítěti distanční vzdělávání. Poskytne přiměřenou formu podpory jako při běžné nepřítomnosti dítěte ve škole.

Bližší informace naleznete na webových stránkách jednotlivých škol (odkaz přes mapu ; odkaz přes seznam ).

Podrobné informace o provozu škol a testování naleznete na webu MŠMT: Informace k provozu škol od 12. dubna 2021, MŠMT ČR (msmt.cz).

Upozornění:
Městská část Praha 4 jedná se společností Medicon o možnosti testování neinvazivní metodou pro děti, které nesnášejí stěr z nosu. Testovat by se mohlo stěrem z úst v předem stanovených časech a prostorách, pravděpodobně každou středu. Sledujte náš web, nejpozději v pondělí zveřejníme další podrobnosti, především způsob, jak děti pro tento způsob testování zaregistrovat.

Antigenní test na SARS COVID-19
Ilustrační foto testu - zdroj: https://pixabay.com


Zveřejněno: 13.04.2021 – Vít Drbal
Vytisknout