Táborskou a její okolí čeká o prázdninách velké dopravní omezení


Táborskou a její okolí čeká o prázdninách velké dopravní omezení

Pokračující obnova vodovodní sítě a kanalizačních řadů v Táborské ulici v Nuslích vstoupí o letních prázdninách do fáze, která se výrazně dotkne jak místních obyvatel, tak třeba i projíždějících řidičů. Dojde totiž k uzavření částí ulic Petra Rezka a Lounských v místech, kde se napojují na Táborskou. Ta sice zůstane průjezdná pro MHD i individuální automobilovou dopravu, ale vedena bude v některých místech jen v režimu 1+1 pruh po tramvajovém tělese.

Již 1. července 2019 se na řadě míst v Táborské a dalších dotčených komunikacích objeví „jako varování“ s týdenním předstihem značky Zákaz zastavení (B28) s dodatkovými tabulkami a bude se připravovat i další dopravní značení.

Samotné práce v prostoru obou křižovatek (Táborská x Lounských a Táborská x Petra Rezka) odstartují
v pondělí 8. července 2019 a potrvají podle slibu investora maximálně do konce srpna
. K vypíná semaforů a přechodu do omezeného režimu by mělo dojít ve zmíněné pondělí v 10:00, tedy po skončení ranní špičky. V této době již také začnou masivnější zemní práce na staveništi.

Pro pohyb chodců přes stavbu budou složit lávky. Trojice lávek umožní přecházení Táborské u Petra Rezka zhruba ve stopě stávajících přechodů. Obdobně tomu bude i u ulice Lounských, také zhruba ve stopě stávajícího přechodu.

Podstatně větší komplikace přinese rekonstrukce do automobilové dopravy. Zde je potřeba si uvědomit, že uzavřením vyústění ulice Lounských do Táborské bude výrazně kapacitně omezen sjezd z třídy 5. května (magistrály) ve směru do centra. Obdobně uzavřením Petra Rezka na úrovni Táborské se sníží propustnost Čiklovy ve směru od Bělky, resp. od Výtoně. Pro zmírnění dopadů bude nicméně převedena do obousměrného režimu celá ulice Na Vítězné pláni.

I z těchto důvodů budou pro lepší orientaci řidičů a jejich upozornění osazeny ve velké vzdálenosti od zasažené oblasti cedule s upozorněním na uzavření ulic Lounských a Petra Rezka spolu se směrovými tabulemi pro vyznačení objížďky (na Nusle, na Výtoň a také na Centrum, Brno a na 5. května). Najdete je například v ulici Na Strži, Budějovické, 5. května, Hvězdově, děkanské Vinici, ale i v Nuselské.

S ohledem na stísněné poměry na Táborské i na objízdných trasách doporučuje radnice čtvrté městské části, pokud to jen trochu půjde, aby řidiči volili své cesty, především tranzitní, tak, aby se této oblasti raději vyhnuli větším obloukem.

Současné „uzavření“ dvou klíčových křižovatek u Táborské je situováno do prázdninových měsíců především pro nižší intenzitu dopravy a také proto, že umožní opravy řadů v jednom kratším termínu, než kdyby se opravy realizovaly střídavě po levé a pravé části komunikace.

Pro lepší pochopení dopravních vztahů si můžete prohlédnout dopravně-inženýrská opatření (DIO) na odkazech 1 (širší vztahy) ; 2 (vlastní uzavírka) ; 3 (blízké souvislosti) - vše soubory PDF (2 a 3 se vykreslují pomaleji).

Pár obrázků z Táborské z okolí křižovatek s ulicí Lounkých a Petra Rezka najdete ve fotogalerii ZDE .

Táborskou a její okolí čeká o prázdninách velké dopravní omezení

Zveřejněno: 25.06.2019 – Vít Drbal
Vytisknout