Informace pro okrskové volební komise (OVK)


Jste na správné stránce - podrobnosti níže! :-)

STÁLE DOPLŇUJEME VOLEBNÍ KOMISE - VÍCE A PŘIHLÁŠKA NÍŽE!


VHODNÉ I PRO AKTIVNÍ SENIORY A STUDENTY 18+V této sekci najdete informace, termíny, pozvánky, dokumenty, rady a návody pro okrskové volební komise. Celá sekce bude postupně aktualizována a doplňována podle toho, jak se budou volby blížit.

AKTUALITY:

Kdo se může stát členem okrskové volební komise (OVK)
Problematiku členství v okrskové volební komisi při volbách do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební zákon").

Členem okrskové volební komise může podle ustanovení § 17 odst. 1 volebního zákona být:
  • státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv,
  • jenž je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky, v případně státního občana jiného členského státu EU i k registrovanému přechodnému pobytu,
  • který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až d) volebního zákona (tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí),
  • a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.
  • Více o členství v okrskových volebních komisích najdete na stránkách MV ČR na odkazu ZDE .

Zájemci o práci v okrskových volebních komisích (OVK)


si mohou přihlášku stáhnout na těchto odkazech:

 PŘIHLÁŠKA (soubor *.docx) nebo PŘIHLÁŠKA (soubor *.PDF).

Práce v komisi je honorována. Odměna pro člena OVK je stanovena zákonem ve výši 2200 Kč, pro místopředsedu OVK 2500 Kč a pro předsedu OVK 2600 Kč.

MČ Praha 4 navýší odměny za práci v OVK o 1000 Kč na osobu (pro člena, místopředsedu a předsedu OVK).
Tato odměna bude vyplacena na základě dohody o provedení práce.


Celková minimální odměna pro člena OVK tak bude 3200 korun (brutto).1. zasedání OVK v délce cca 90 minut probíhá na přelomu srpna a září.

Přihlášku pro doplnění komisí lze podat nejpozději i těsně před zahájení voleb na recepci ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b nebo s větším předstihem v Informačních centrech ÚMČ Praha 4 v jejich úředních hodinách viz:  www.praha4.cz/KONTAKT .
Přihlášku můžete zaslat i e-mailem na adresu: volby@praha4.cz
POZNÁMKA: Při podání přihlášky těsně před zahájením voleb počítejte s tím, že do sídla komise (volební místnosti) budete muset dojet prakticky okamžitě.

Vzor přihlášky na obrázku níže.
Pihláška do OVK - doplňování komisí


Vloženo: 02.05.2022 – Vít Drbal   |   Zveřejněno: 02.05.2022 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 21.09.2022 – Vít Drbal
Vytisknout