Stát zpřísnil opatření proti šíření nákazy COVID-19


Členové vlády seznámili novináře s přijatými opatřeními -  8. října 2020.
Členové vlády seznámili novináře s přijatými opatřeními - 8. října 2020. / Zdroj: vláda.cz

Od pondělí od 12. října do 23. října 2020 platí nová přísnější pravidla, která mají zabránit nekontrolovanému šíření nákazy koronavirem. Nová opatření mají být v platnosti dva týdny a poté se mají v závislosti na aktuálním vývoji rozvolňovávat. Některá z nich proto mohou platit mnohem déle.

Úřady omezí fungování na dva dny v týdnu na pět hodin v každém z těchto dnů.

Nemocnice a seniorské domy na 14 dní se zakážou návštěvy.

Mateřské školy zůstávají v provozu podle dosavadního režimu.

Základní školy na prvním stupni zůstávají v provozu podle dosavadního režimu.

Základní školy na druhém stupni zavádějí nový režim výuky, konkrétně týdenní střídání prezenční a distanční výuky jednotlivých tříd. Například: třída 6. A chodí do školy, třída 6. B má distanční výuku. V dalším týdnu si to vymění.
  • Konkrétní systém nastavení pravidel v jednotlivých školách je individuální v souladu s aktuálními doporučeními. Podrobné informace získáte na webových stránkách škol (základní školy zřizované MČ Praha 4 najdete ZDE ). Aktuálně platná opatření pro školy najdete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Žáci nižších stupňů víceletých gymnázií budou chodit do školy, netýká se jich ani distanční výuka, ani střídání tříd.

Střední školy mají zrušenou prezenční výuku, s výjimkou praktické výuky, a přecházejí na distanční výuku.

Vysoké školy přecházejí na distanční výuku. Osobní přítomnost na vyučování je zakázána, výjimku bude mít praxe lékařských a zdravotnických oborů.

Kulturní události se ruší. Zavřou se divadla, kina, muzea, galerie a další kulturní objekty.

Sportovní aktivity, profesionální i volnočasové, se ruší. Mezinárodní utkání bude možné hrát bez diváků. Vnitřní sportoviště budou uzavřena. Venku bude možné sportovat do 20 osob (například tenis, fotbal).

Zoologické zahrady a hvězdárny
budou uzavřeny.

Bazény, fitnesscentra, posilovny budou uzavřeny, zde platí opatření již od půlnoci na pátek 9. října 2020.

Restaurace budou muset zavřít ve 20 hodin, dosud to bylo ve 22 hodin. Toto opatření platí již od půlnoci na pátek 9. října 2020. U stolu budou moci sedět nejvýše čtyři osoby, dosud bylo šest.

Provoz hotelů či penzionů se nemění.

Obchodní centra, prodejny a provozovny zůstanou otevřeny. Ale v obchodech a provozovnách služeb se mohou zákazníci již od pátku 9. října 2020 zdržovat ve skupinách nejvýše po dvou lidech. V restauracích v obchodních centrech, tzv. foodcourtech, budou moci být u stolu nejvýše dvě osoby. Vypnuta bude wi-fi, aby se v obchodních centrech neshromažďovali lidé, zejména školní mládež, která nemá vyučování.

Náboženské akce mají účast omezenou na 10 lidí. Nyní je limit 100 lidí.

Svatební obřady,
prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství a pohřební obřad se mohou konat až do 19. října 2020 s účastí tolika osob, kolik je v místnosti míst k sezení. S účinností od 19. října 2020 se omezuje účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a na pohřbu tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob.

Podrobnosti a detaily jednotlivých opatření najdete na stránkách vlády na odkazu ZDE .


Zveřejněno: 09.10.2020 – Vít Drbal
Vytisknout