Sprejeři, uklízejte po sobě obaly od sprejů!


Praha 4 má sedm ploch pro legální graffiti, na kterých může komunita sprejerů volně tvořit, aniž by se dopouštěla trestného činu. Pokračuje tak v několikaletém boji proti hyzdícím malůvkám a tagům na zdech a domech, na veřejných i soukromých objektech.

„Jsem ráda, že sprejeři tyto plochy využívají, ale občas se bohužel objevují stížnosti obyvatel na nepořádek, který po nich kolem míst, kde mohou volně a bez obav tvořit, zůstává. Jsou to zbytky barev, prázdné obaly od sprejů a podobně,“ uvedla Lucie Michková, předsedkyně Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva MČ Praha 4. „Proto prosím, sprejeři, uklízejte po sobě, přispějte tak k větší kultivovanosti toho, co děláte. A určitě to pomůže k lepším vztahům mezi vámi a veřejností.“

Seznam míst pro legální graffiti (tzv. Graffiti Wall) v MČ Praha 4:
  • přemostění nad ulicí Sulická v Krči,
  • železniční přemostění v ulici Vídeňská,
  • železniční přemostění v ulici Modřanská,
  • dvě přemostění nad cyklostezkami v Braníku,
  • zeď v kopci v ulici Podolská,
  • podchod Pobřežní cesta,
  • podchod Přístaviště.
Pokud víte o dalších vhodných plochách pro legální graffiti, napište na adresu: lucie.michkova@praha4.cz .

Blíže nespecifikovaný obrázekZveřejněno: 19.09.2019 – Vít Drbal
Vytisknout