Škody na porostech se nevyhnuly ani Praze 4, buďte opatrní!


spadlý strom po vichřici
Za aktuální foto díky paní Haně z Hudečkovy v Podolí!

Vyzýváme občany a návštěvníky MČ Praha 4 aby dbali zvýšené pozornosti a opatrnosti při pohybu ve veřejných plochách zeleně s vyšší vegetací. Jedná se především o pěší komunikace mezi vzrostlými stromy na sídlištích, v prostoru cyklostezek a v parcích či lesech. Je zde, kromě dalšího, i nebezpečí pádu polámaných větví z korun stromů.

„Prosím občany, aby do odvolání nevstupovali do parku Jezerka. Terén v parku je značně podmáčen a v korunách stromů je velké množství polámaných větví,“ varuje radní pro životní prostředí Tomáš Hrdinka (ANO 2011). „Pracovníci odboru životního prostředí a dopravy intenzivně koordinují práce na odstraňování škod. V následujících dnech pak proběhnou arboristické zásahy v korunách postižených stromů tak, aby byla zajištěna jejich provozní bezpečnost. Do té doby prosím respektujte lokální omezení pohybu na veřejných prostranstvích,“ dodává radní Hrdinka.


Zveřejněno: 10.02.2020 – Vít Drbal
Vytisknout