Seznamte se s výsledky ankety o veřejném prostoru Pankráce a vyplňte prosím ještě druhou anketu


anketa pankrác
Zdroj: Google Maps

Nejprve bychom rádi poděkovali čtyřem stovkám respondentů první on-line ankety, jejíž výsledky jsou již zveřejněny dále v článku. Po vyhodnocení ankety jsme plánovali setkat se s Vámi a diskutovat další témata veřejného prostoru Pankráce v rámci pracovních skupin. Hygienická situace bohužel v nejbližších týdnech neumožní uspořádat veřejné setkání. Proto si dovolujeme požádat Vás o vyplnění ještě jedné ankety.

Výsledky první ankety najdete na odkazu ZDE (soubor PDF).

V druhém průzkumu (anketě) pracujeme s mapou a ptáme se na:
- možnosti využití vnitřních veřejných prostor sídlišť
- místa, kde se z různých příčin necítíte příliš bezpečně
- údržbu zeleně
- konkrétní opatření ve veřejném prostoru sídlišť (která z nich nejvíce podporujete)
Doplňují druhá anketa je na odkazu ZDE a můžete ji vyplnit do 8. prosince 2020.

Dříve uskutečněné aktivity se zapojením veřejnosti, stejně jako tyto dvě ankety, poslouží k navržení prioritních kroků, které bude městská část v oblasti Pankráce realizovat nebo aktivně prosazovat. Neboli od analýzy přejdeme k návrhu, od pojmenovaných potřeb k opatřením. Souhrnnou zprávu zveřejníme na přelomu února a března 2021.

Máte pocit, že v oblasti Pankráce jsou důležitější témata související například s kapacitní dopravou a stavebním rozvojem? Zcela to chápeme. Zde předkládáme tematické oblasti, které může městská část jako místní samospráva a správce řady veřejných prostranství skutečně ovlivnit. Opatření vzešlá z tohoto projektu budou různého měřítka od drobných zásahů, které je možné realizovat již během několika měsíců, až po systémové změny, které vyžadují součinnost různých institucí v rámci hl. m. Prahy, případně spolupráci se soukromými vlastníky, a jsou otázkou řady let. Důležité je, že budete vědět, jaká opatření městská část zamýšlí a jaký časový horizont je pro ně s přihlédnutím k procesní a finanční náročnosti reálný.

Děkujeme za důvěru a spolupráci!


Zveřejněno: 22.11.2020 – Vít Drbal
Vytisknout