Rozšíření sjízdné rampy z Barrandovského mostu


Rozšíření sjízdné rampy z Barrandovského mostu

Technická správa komunikací zahájí ve středu 6. dubna 2022 stavební práce na rozšíření sjízdné rampy z Barrandovského mostu o jeden jízdní pruh, a to v místě sjezdu na ulici Modřanská ve směru Modřany – Braník. V rámci této stavby bude přidán jeden jízdní pruh včetně úpravy dopravního značení tak, aby se řidičům lépe odbočovalo ve směru na Braník. Stavba musí proběhnout před zahájení rekonstrukce Barrandovského mostu a bude dokončena nejpozději do 1. května 2022.

Od konce Barrandovského mostu TSK přidá jeden odbočovací jízdní pruh v základní šířce 3,5 metru, rozšíření se uskuteční v délce 40 metrů. V souvislosti s tím dojde k úpravě dosavadního svodidla do nové polohy. Na základě zpracovaného dendrologického průzkumu bude odstraněn souvislý keřový porost, a tím vznikne prostor pro rozšíření komunikace. Dále bude vyměněna obrusná a ložné vrstva vozovky v celé šířce komunikace. Součástí stavby je také posun uličních vpustí do nové polohy a úprava dopravního značení.

Dopravní omezení:

Zahájení prací se plánuje na 6. dubna 2022 cca kolem 9 hodiny ranní podle aktuální dopravní situace, tj. po hlavní ranní dopravní špičce, s tím, že každý den se bude zahajovat tak, aby se nezačínalo v největší dopravní špičce.

Práce budou probíhat ve 2 etapách, přičemž etapa 1 bude mít podetapu:
  • 1 etapa: 6. 4. – 17. 4. 2022 – uzavírka pravého odbočovacího jízdního pruhu, bude probíhat rozšíření rampy. Možnost odbočení do ulice Modřanská ve směru na centrum zůstane zachováno.
  • 1b etapa: 22. - 24. 4. 2022 – uzavírka pravého odbočovacího pruhu a navíc uzavírka prostředního (zároveň odbočovacího pruhu).
  • 2 etapa: 28. 4. – 1. 5. 2022 – uzavírka levého odbočovacího pruhu – odbočení ve směru Modřanská z centra zůstane zachováno.
  • Od pondělí 2. 5. 2022 už bude sjezd z Barrandovského mostu bez omezení.
  • V termínech od 18. 4. – 21. 4. a 25. 4. – 27. 4. budou probíhat technologické přestávky, takže automobily budou moct jezdit bez většího omezení.
Rozšíření sjízdné rampy z Barrandovského mostu

TZ o akci najdete na odkazu ZDE .
Aktualizováno: 01.04.2022 – Vít Drbal
Vytisknout