Rozšíření otevírací doby Úřadu MČ Praha 4 pro veřejnost


Úřad MČ Praha 4 - vchod v zimě - únor 2021

Pro území České republiky platí stále 5. stupeň Protiepidemického systému (PES) a nadále jsou v platnosti nařízení vlády vyplývající z nouzového stavu. Proto, aby omezení rozsahu úředních hodin nepřiměřeně neomezilo práva klientů/veřejnosti, rozšiřuje Úřad městské části Praha 4 od středy 10. února 2021 otevírací dobu pro veřejnost následujícím způsobem:
 

Pracoviště v budově úřadu v ulici Antala Staška (hlavní budova):

Správní agendy (občanské průkazy, cestovní doklady, evidence, matrika), pokladna a podatelna prodlužují otvírací dobu následovně:

 

Pondělí

  8:00 - 18:00 hod.

 

Středa

  8:00 - 18:00 hod.

Živnostenský odbor:

 

Pondělí

  8:00 - 15:30 hod.

 

Středa

 10:30 - 18:00 hod.

Všechny ostatní odbory a správní archiv mají otvírací dobu:

 

Pondělí

  8:00 - 13:00 hod.

 

Středa

 13:00 - 18:00 hod.

 

Detašovaná pracoviště:

Jílovská (občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatelstva, oddělení zón parkovacího stání) a Michelská (přestupky)

 

 Pondělí

  8:00 - 13:00 hod.

 

 Středa

 13:00 - 18:00 hod.

 

Informační centra:

 

(Informační centrum a Czech POINT – Antala Staška, nám. Hrdinů)

 

 Pondělí

  8:00 - 18:00 hod.

 

 Úterý

  8:00 - 12:00 hod.

 

 Středa

  8:00 - 18:00 hod.

 

 Čtvrtek

  8:00 - 12:00 hod.

 

 Pátek

  8:00 - 12:00 hod.

UPOZORNĚNÍ: Do odvolání je kvůli karanténě uzavřeno pracoviště Antala Staška.

 

(Informační centrum a Czech POINT – Hlavní, Jílovská)

 

 Pondělí

  8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 hod.

 

 Úterý

  8:00 - 12:00 hod.

 

 Středa

  8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 hod.

 

 Čtvrtek

  8:00 - 12:00 hod.

 

 Pátek

  8:00 - 12:00 hod.

UPOZORNĚNÍ: Do odvolání je kvůli karanténě uzavřeno pracoviště Jílovská.

   

Recepce:

(v hlavní budově v ulici Antala Staška)

 

Pracovní dny

  6:00 - 20:00 hod.

 

V naléhavých případech je možné se dohodnout na jednání s konkrétním pracovníkem příslušného odboru, případně i na otevření podatelny (tel. 261 192 410), i v jiném čase než v uvedené otvírací době. Tuto dohodu je třeba učinit předem telefonicky nebo e-mailem. Spojení najdete v Kontaktech nebo prostřednictvím odkazu Odbory a oddělení úřadu.

Důvodem úpravy úřední doby je povinnost orgánů veřejné moci a správních orgánů omezit osobní kontakty státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň. Přednost má i nadále písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním, a to ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném vládním krizovým opatřením.

Aktualizováno: 10.02.2021 – Vít Drbal
Vytisknout