Rekonstrukce Barrandovského mostu začne v polovině května


Zásadní oprava Barrandovského mostu, nejvytíženější dopravní tepny v České republice, po které denně projede 144 tisíc vozidel, začne letos 16. května. A potrvá až do roku 2026. Životnost mostu se tak prodlouží minimálně o třicet let a zvýší se jeho zatížitelnost. Na řidiče čekají opakovaná několikaměsíční dopravní omezení, která prodlouží cestu mezi pravým a levým břehem Vltavy o mnoho minut, a projeví se i na dalších místech v Praze.

Oprava mostu se uskutečňuje v etapách. Úvodní, nenápadná, která trvala od září 2020 do listopadu 2021, zahrnovala sanace spodní části stavby. Dopravu ale velmi negativně ovlivní právě chystaná etapa prací na nosné konstrukci. V letošním roce budou dopravní omezení na mostě trvat 110 dní, v letech 2023 a 2024 vždy 92 dní, v roce 2025 už jen 82 dní.

Barradovský mostPostup rekonstrukce

Na základě diagnostického průzkumu bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci Barrandovského mostu, včetně nájezdových ramp z ulice Strakonická a K Barrandovu. V nejhorším stavu jsou izolace a kvůli nim i všechna místa, kam pronikla za dobu existence mostu voda.

Proto při rekonstrukci dojde k odstranění mostního svršku na všech mostech, tzn. na hlavních mostech přes Vltavu, rampě Strakonická a rampě Barrandovská, k obnově izolace a k vybudování nového mostního svršku. Hlavní mosty budou zesíleny vložením dodatečně předepnutých konstrukcí. Rampu na Strakonickou bude potřeba zbořit a vybudovat pro ni novou nosnou konstrukci.
Rekonstrukce je rozdělena do 4 stavebních podetap, aby byla umožněna doprava na rekonstruovaném mostě ve třech pruzích v obou směrech po celou dobu provádění prací. Práce a omezení dopravy budou probíhat vždy v letních měsících tak, aby byly hotovy před zahájením školního roku.
2022 – práce na jižní polovině jižního mostu, dále na Strakonické rampě, na spodní části rampy
 Barrandovské a na spodní části mostů přes Vltavu nad ulicí Strakonická;
2023 – práce na severní polovině jižního mostu, dále práce na horní části rampy Barrandovské a také na
spodní části jižního mostu přes Vltavu;
2024 – práce na severní polovině severního mostu, dále na spodní části mostů přes Vltavu nad ulicí
Modřanská;
2025 – práce na jižní polovině severního mostu a na spodní části severního mostu přes Vltavu.
Po dokončení každé jednotlivé etapy bude stavební činnost přerušena na zimní přestávku a bude plně obnoven provoz na všech mostních konstrukcích a ve všech jízdních pruzích. Doprava si v tu chvíli oddechne a na všech ovlivněných komunikacích bude možno provést i případné dílčí opravy.

Investorem opravy Barrandovského mostu je Technická správa komunikací hlavního města Prahy. Rozpočet na rekonstrukci byl stanoven na 594 milionů Kč.

Info a ilustrace k 1. etapěCo čeká na řidiče

Přes pozdní zahájení koordinace se podařilo TSK Praha dát dohromady organizaci dopravy po celou dobu oprav. Z dopravního modelu vyplývá, že během oprav vjede denně na most o 15 000 automobilů méně než obvykle.

V souladu s tímto dopravním modelem se podařilo prosadit jako hlavní objízdnou trasu jižní část Pražského okruhu z Lahovic do Říčan a poté směr na Pankrác po D1 a také část Pražského okruhu směrem k ulici K Barrandovu a zpět na Barrandovský most a dále na Jižní spojku. Mezi rizikové faktory patří i povoz v tunelech městského okruhu. Proto když se například zastaví nebo zpomalí provoz v tunelovém systému na Smíchově, dostanou řidiči možnost vrátit se zpátky po speciálně postavené rampě Lihovar ještě před jižním vjezdem do Zlíchovského tunelu.

Je jasné, že kolon v hlavním městě bude oproti obvyklému provozu mnohem víc, budou trvat déle a budou často jinde, než by je řidiči čekali. Největší zátěž čeká jih a jihozápad města. Smíchov Barrandov, Hlubočepy, Braník, Krč, Podolí i Nusle budou spolu se Zbraslaví, Radotínem, Velkou Chuchlí, Modřany, Libuší, Písnicí i Kunraticemi zahlceny vozidly, která oprava mostu do těchto lokalit vytěsní. Dopad bude mít oprava i na přetížení samotného centra města, zejména Rašínova nábřeží, Jiráskova a Palackého mostu.

Protože ze Strakonické ulice nebude od jihu možné zabočit přes Barrandovský most na Jižní spojku a místo toho budou řidiči nuceni využít objížďku přes Pražský okruh a dále ulici K Barrandovu přenese se zátěž významně na Pražský okruh a zatíží i přilehlou část Středočeského kraje. Pro ulehčení situace se sjezd z mostu na Modřanskou ulici rozšíří na tři pruhy, bude zprovozněna mimoúrovňová křižovatka jižní části Pražského okruhu s Písnickou ulicí, vrátí se možnost odbočit dvěma jízdními pruhy z Modřanské na Barrandovský most atd.

Další informace o rekonstrukci a organizaci dopravy na objízdných trasách najdete na webu www.barrandak.cz nebo www.praha4.cz .

Barradovský mostPro cestující MHD


Téměř 40 tisíc cestujících převezou přes Barrandovský most v běžných pracovních dnech autobusy městské hromadné dopravy. Ale i cestující v MHD se musí připravit na to, že se jich rekonstrukce dotkne.

Zásadní autobusové linky Pražské integrované dopravy, které spojují smíchovské nádraží s pravým břehem Vltavy (118, 190, 196 a 197), mohou nabrat významná zpoždění. Největším rizikem pro MHD při opravě Barrandovského mostu jsou však křižovatky Vídeňská x Michelská x Budějovická, Vídeňská x Zálesí a Zálesí x Štúrova, které bezpodmínečně musí zůstat průjezdné pro nejmasívnější současný pražský autobusový most, který denně přivádí do města skoro 100 tisíc cestujících z Prahy a okolí.

Pro zjednodušení pohybu MHD v místech s kongescemi bude využit nově vytvořený autobusový pruh na Strakonické a dočasné bus pruhy v ulicích Ke Krči, Vrbově, Jeremenkově a Modřanské směrem od Dvorců. Dynamické řízení křižovatek bude muset pružně reagovat na vznikající zácpy tak, aby zůstaly průjezdné klíčové křižovatky na pravé straně Vltavy, stejně jako tunely městského okruhu na levé straně Vltavy.

Pro lepší spojení obou břehů bude v době rekonstrukce mostu posílena tramvajová linka 21. Pojede po mírně upravené trase Sídliště Modřany – Přístaviště – Palackého náměstí – Anděl – Smíchovské nádraží v pracovních dnech od 6 do 20 hodin. Místo sólo vozů vyrazí na trasu velké tramvaje, které tak zajistí přímé spojení Braníka a Podolí se Smíchovem bez přestupů.

Vyhnout se cestě přes Barrandovský most autobusem lze také využitím metra nebo tramvají ze Smíchova na Palackého náměstí a poté pokračovat tramvajemi 2, 3, 17 nebo 21 po nábřeží až do Podolí a Braníka. Tam bude možné přestoupit na další autobus: na linku 118 na Dvorcích, na linky 170, 196 a 197 v Přístavišti a na linku 190 na zastávce Pobřežní cesta.

Nadstandardní autobusová linka 125, která jezdí ze Smíchovského nádraží přes Háje až na Skalku, bude rozdělena v pracovních dnech přes den na dvě samostatné části v zastávce Háje. To zabrání přenášení zpoždění z Barrandovského mostu do oblasti Petrovic a Hostivaře.

Info a ilustrace k 1. etapěCo na to Praha 4?

„Technická příprava rekonstrukce byla velmi kvalitní a zasluhuje naši pochvalu,“ uvedl 1. místostarosta pro dopravu, finance a evropské fondy Zdeněk Kovářík (ODS). „Koordinace a komunikace však vázly natolik, že městská část musela velmi důrazně reagovat, připomínat a opravovat zjevné omyly, které by citelně dopadly na obyvatele Prahy 4 a všechny, kteří dopravu v Praze 4 používají,“ dodal Kovářík.

Nakonec se podařilo nalézt dostatek partnerů v řadách odborníků, projektantů i městských organizací, takže nezbytná opatření spojená s rekonstrukcí obsahují většinu toho, co městská část Praha 4 navrhovala a požadovala.

„Přesto musíme požádat obyvatele Prahy 4 i všechny občany, kteří dopravu v naší městské části využívají, o maximální možnou trpělivost, shovívavost, pozornost i předvídavost. Oprava takto významného mostu nás bohužel zasáhne a je potřeba chovat se ohleduplně a nestěžovat jeden druhému život,"
říká místostarosta Kovářík."


Aktualizováno: 02.05.2022 – Vít Drbal
Vytisknout