Provoz stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu

Stabilní sběrné místo pro sběr biooodpadu je určeno pro odkládání odpadu z údržby zeleně:

  • pro obyvatele hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt na území města bezplatně;
  • pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání za úplatu;
  • pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které zajišťují údržbu veřejné zeleně pro hl. m. Prahu nebo pro městské části hl. m. Prahy a pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které provozují sběrné dvory hl. m. Prahy nebo městských částí za úplatu sníženou oproti základnímu ceníku.

Další informace k provozu stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu najdete zde.

Vytisknout