Provoz Úřadu městské části Praha 4 od 4. května 2020


Z technických důvodů dochází s platností od pondělí 20.4.2020 ke změně otevření úřadu pro veřejnost.


Od pondělí 4. května 2020 se z technických důvodů mění otevření Úřadu městské části Praha 4 pro veřejnost následujícím způsobem:


Pracoviště v hlavní budově v ulici Antala Staška 2059/80b

(u stanice metra linky C - Budějovická)

Všechny odbory, podatelna, recepce, pokladna a archiv

 • Pondělí a středa: 8:00 – 18:00 hod.

U neodkladných záležitostí kontaktujte příslušné odbory na těchto telefonních číslech:

261 192 + linka

odbory tabulka

Upozorňujeme veřejnost, že vstup do úřadu od 2. patra do 10. patra zůstává od pondělí do pátku uzavřen a je nutné kontaktovat interním telefonem výše uvedené telefonní číslo příslušného odboru (tyto telefonní linky jsou vylepené na vstupu do každého patra), nebo číslo příslušného referenta.

Podatelna, recepce, pokladna

 • Úterý a čtvrtek: 8:00 – 16:00 hod.

 • Pátek: 8:00 – 13:00 hod.


Po předchozí telefonické nebo mailové dohodě je možná individuální návštěva Úřadu MČ Praha 4 i v jiných termínech (odkaz na strukturu úřadu je ZDE a telefonní seznam ZDE ) .

Pracoviště Jílovská 1148/14 – zóny placeného stání (ZPS)


 • Pondělí a středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hod.

 • Úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.

 • Pátek: 8:00 – 13:00 hod.

Pracoviště Jílovská 1148/14 – Odbor správních agend (OSA)


 • Pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 – 18:00 hod.


Informační centra


Antala Staška 2059/80b a náměstí Hrdinů 3/1634

 • Pondělí a středa: 8:00 – 18:00 hod.

 • Úterý a čtvrtek: 8:00 – 16:00 hod.

 • Pátek: 8:00 – 13:00 hod.

Hlavní 1402/141 a Jílovská 1148/14

 • Pondělí a středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hod.

 • Úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.

 • Pátek: 8:00 – 13:00 hod.I nadále platí, že:

 • Všichni návštěvníci Úřadu městské části Praha 4 a všech jeho pracovišť musí používat po celou dobu přítomnosti v prostorách úřadu ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny) tak, aby měli zakryté dýchací cesty za účelem minimalizace možného přenosu infekčních onemocnění, zejména koronaviru.
 • Vstup do budovy úřadu v ulici Antala Staška 2059/80b je v dnech pondělí a středa od 8 do 18 hodin možný z ulice Antala Staška i z dvorního traktu. V ostatních dnech pouze z dvorního traktu. Obchozí trasa je vyznačena modrými šipkami. V době úředních hodin podatelny je k podatelně umožněn přístup od ulice Antala Staška. Přístup k pokladně a k recepci je v jejích úředních hodinách také od ulice Antala Staška.
 • Úřad není uzavřen, funguje, pouze žádáme občany, aby odložili vyřizování méně důležitých věcí na pozdější dobu a upřednostnili bezkontaktní styk (telefon, e-mail, datová schránka).
 • Úřad MČ Praha 4 upozorňuje, že do odvolání je po předchozí dohodě možné nahlížení do spisů na všech odborech.
 • Při jednáních u Stavebního úřadu MČ Praha 4 využívejte mimo pondělí a středu telefonický kontakt.
 • Výkon státní správy na odboru sociálním je v době trvání nouzového stavu vykonáván v plném rozsahu při respektování stanovených opatření – omezení přímého kontaktu s veřejností, zvýšené hygienické bezpečnosti (osobní, prostorové i dotykových ploch) a chránění dýchacích cest jejich zahalením.
 • Informace pro podnikatele - Místní příslušnost pro vyřizování všech záležitostí týkající se živnostenské agendy byla již v minulosti zrušena, tudíž podnikatel má možnost svá podání učinit na jakémkoliv živnostenském úřadu v ČR. V současné situaci podáváme telefonické informace, vyřizujeme elektronická podání, podání zaslané poštou a podáním přes podatelnu.
 • Provoz všech tří bezplatných telefonních linek ( 800 … … ) se po dobu nouzového stavu řídí zvláštními pravidly. Více v Kontaktech na odkazu ZDE .O případných dalších změnách ve fungování úřadu
vás budeme neprodleně informovat!
Také Magistrát hl. m. Prahy má upravený provoz.
Aktualizované podrobnosti najdete na odkazu ZDE .Aktualizováno: 22.05.2020 – Vít Drbal
Vytisknout