Program a výsledky hlasování 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 9. 11. 2016

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4


od 13:00 hod. v sále 301


3. Prodej bytových jednotek:

4. Majetkové dispozice:

b) kontrolní výbor
c) výbor pro bezpečnost
d) výbor pro energetické úspory

8. 
Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.
Vytisknout