Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Výstavba závěsných balkónů (Eva Hladníková 07.07.2020 9:08) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,na základě situace s pandemií Covid-19, kdy jsme byli všichni 2,5 měsíce doma zavřeni a nemohli skoro vycházet ven. Byla v rámci našeho domu poptaná možnost výstavby závěsných balkónů, protože v tuto chvíli balkóny nemáme. Lidé v našem domě by balkón velmi ocenili a velmi o tuto možnost stojí.Zajímá mě tedy Váš názor, jak se v této době k výstavbě balkónu stavíte a jaké následné kroky máme pro výstavbu balkónů účinit (tj. za kým se máme na tuto možnost jít vyptat na podrobnosti).Předem děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 12.07.2020 10:39)
   Dobrý den,
   provedení balkónů na bytovém domě je dle stavebního zákona změnou stavby, (§ 2 odst. 5 písm. b) stavebního zákona), kterou lze provést na základě pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Posoudit změnu stavby lze i současně ve společném územním a stavebním řízení. Zda bude změna stavby posuzována v samostatném územním a stavebním řízení či ve společném řízení, volí stavebník. Podle volby typu řízení je pak třeba nechat oprávněnou osobou (projektantem s příslušnou autorizací) vypracovat projektovou dokumentaci (dokumentace pro územní rozhodnutí a projektová dokumentace pro stavební povolení nebo projektová dokumentace pro společné povolení) a obstarat k ní zvláštními právními předpisy požadovaná závazná stanoviska. Pokud nejste vlastníkem celého domu, je třeba k žádosti doložit i dle ust. § 184a stavebního zákona souhlas vlastníka vyjádřený na situačním výkresu.
   Konzultace k zamýšlenému záměru je možná v úřední dny u příslušného referenta odboru stavebního (dle místa stavby – katastrálního území a ulice, kde se záměr nachází).
   Přeji hezký den!
   Ing. Miloslava Koptíková
   vedoucí odd. stavebního řádu II.
 • Otázka: Startovaci (Markéta 18.11.2019 16:59) – Privatizace a bytová politika
  DObrý den,
  chtěla jsem se zeptat, jesli existuji ještě startovací byty na Roztylském náměstí? Nějaký formulář žádosti? Možnost se tam dostat? Děkuji za odpověd a přeji hezký den

  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 21.11.2019 14:57)
   Dobrý den,
   dle platného Závazného postupu při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 jsou startovací byty určeny pro manžele, příp. nesezdané partnery s dítětem a rodiče samoživitele k zajištění bytové situace na začátku společného soužití a zároveň alespoň jeden z manželů, partnerů nebo rodič samoživitel je ve věku 18 - 35 let. Alespoň jeden z partnerů musí být v době podání žádosti přihlášen k trvalému pobytu na území MČ Praha 4 minimálně 2 roky. Doba nájmu bytu bude sjednána na dobu určitou, a to vždy na 1 rok s opakovaným automatickým prodloužením, maximálně na 4 roky. Rada městské části Praha 4 zatím nerozhodla o zveřejnění záměru pronájmu startovacích bytů. V případě, že Rada MČ Praha 4 rozhodne o záměru pronájmu startovacích bytů, bude tento zveřejněn na webových stránkách Úřadu městské části Praha 4, a to po dobu nejméně 20 dnů. Po zveřejnění záměru pronájmu startovacích bytů, budou všechny doručené žádosti předloženy věcně příslušné komisi, která osvědčí jejich zařazení v seznamu uchazečů o nájem startovacího bytu. Výběr budoucích nájemců konkrétního bytu a náhradníků se provádí losováním za dozoru členů komise. O nájmu startovacího bytu rozhoduje vždy Rada MČ Praha 4 na doporučení věcně příslušné komise Rady MČ Praha 4. Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 v úplném znění je zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 4: www.praha4.cz-formuláře v sekci Občan-Formuláře a žádosti- Bydlení -Závazný postup při pronajímání startovacích bytů.
   Pro informaci uvádím další možnost pronájmu, a to dle Závazného postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 4”, který stanovuje možnosti pronájmu. Dle tohoto „Závazného postupu“ jsou uvolněné byty pronajímány formou zveřejněného záměru. Oznámení o uvolněných obecních bytech, určených k pronájmu, je vždy po dobu cca 20-ti dnů zveřejněno na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, včetně požadovaného minimálního nájemného za 1m2/měsíc, kde jsou také zveřejňovány výsledky řízení, týkající se pronájmu bytů. Zmíněné informace je možné získat též na webové adrese www.praha4.cz (úřední deska, elektronická úřední deska, oblast – úřední deska – vyvěšení, kategorie - pronájem bytů, kde jsou uvedeny veškeré informace, týkající se velikosti bytu, minimální výše nájemného, výše finanční jistoty, termín prohlídky bytu, způsob přihlášení, formulář přihlášky….) nebo též na odkazu Realitní inzerce MČ Praha 4 http://reality.praha4.cz . Všechny záměry jsou určené pro občany ČR - především s trvalým pobytem na území MČ Praha 4. O pronájmu rozhoduje Rada městské části Praha 4, podle způsobu vyhlášení záměru, zveřejněného na úřední desce, a to s přihlédnutím k výši nabídky nájemného za 1m2/měsíc, občanům ČR, kteří nemají nevypořádané závazky či vztahy k městské části Praha 4. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s automatickým prodloužením.
   S pozdravem
   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
 • Otázka: Byty (Patrik 09.11.2019 20:13) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, stavi se nekde take byty, které nejdou do 10 milionů? Normální klasické byty jako panelák, činžovní dum, tak aby na nej dosahli i obyčejni lidé? Sice se stavi, e jen residence, resi tuto nerovnovahu někdo? Tak abychom i my, kteří vydělávají podprůměrný plat dosahovali na sve bydlení? Nebo městská část PRAHA 4 UVAŽUJE O vybudování nějakých budov, kde by pronajimal byty? Děkuji.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 12.11.2019 8:29)
   Dobrý den,
   městská část Praha 4 s ohledem na svou geografickou polohu na území Prahy nemá možnost realizovat novou výstavbu bytových domů a disponuje tedy pouze původní zástavbou a byty v těchto domech pronajímá po zajištění jejich funkčnosti.
   Uvolněné byty pronajímány formou zveřejněného záměru, a to většinou bez podmínky trvalého bydliště na území MČ Praha 4. Oznámení o uvolněných obecních bytech, určených k pronájmu, je vždy po dobu cca 20-ti dnů zveřejněno na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, včetně požadovaného minimálního nájemného za 1m2/měsíc. Aktuální nabídka bytů je k dispozici i v informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 4, v ul. Antala Staška 2059/80b, nám. Hrdinů 1634, Novodvorská 151, a v ul. Poláčkova 1976, Praha 4. Zmíněné informace je možné získat též na Internetu, adresa: www.praha4.cz (úřední deska, elektronická úřední deska, oblast – úřední deska – vyvěšení, kategorie - pronájem bytů, kde jsou uvedeny veškeré informace, týkající se velikosti bytu, minimální výše nájemného, výše finanční jistoty, termín prohlídky bytu, způsob přihlášení, formulář přihlášky …). O pronájmu rozhoduje Rada městské části Praha 4, podle způsobu vyhlášení záměru, zveřejněného na úřední desce, a to s přihlédnutím k výši nabídky nájemného za 1m2/měsíc. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s automatickým prodloužením na stejnou dobu, pokud jedna ze smluvních stran nejpozději 2 měsíce před ukončením doby nájmu nesdělí písemně druhé smluvní straně, že s automatickým prodloužením doby nájmu nesouhlasí.
   Tímto si Vám dovolujeme doporučit sledovat úřední desku ÚMČ Praha 4 a popřípadě reagovat na zveřejněné záměry.
   S pozdravem
   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

   P.S. - vzkaz od administrátora - používejte laskavě platnou e-mailovou adresu
 • Otázka: Privatizace bytu (Mia 02.10.2019 20:57) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den ráda bych se zeptala kdy bude možná privatizace bytů na ulici Krčská 971/54 Praha 4?
  Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 03.10.2019 11:49)
   Dobrý den,
   privatizace bytového fondu ve vlastnictví městské části Praha 4 je již ukončena a městská část Praha 4 zatím neuvažuje o zařazení dalších domů a bytů do privatizace bytového fondu, tedy ani domu na adrese Krčská 971/54, Praha 4 – Krč, který i nadále zůstává zařazen do seznamu domů, které budou ponechány v majetku městské části Praha 4.
   Zároveň si Vás dovoluji informovat, že městská část Praha 4 jako územní samosprávný celek ve své samostatné působnosti hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen hlavním městem Prahou. Hospodaření s byty a bytovými domy patří do této samostatné působnosti obce a řídí se zákony a obecně právními předpisy a je tedy na rozhodnutí orgánů obce, zda jí svěřený majetek prodá či zda si jej ponechá ve vlastnictví.
   V případě, že by v budoucnu došlo k rozšíření seznamu domů určených k prodeji, budou oprávnění nájemci bytů v předmětném domě o této skutečnosti informováni.
   S pozdravem
   Bc. Veronika Kunz
   vedoucí oddělení obchodních aktivit
   OOM ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Prodej bytu (Eva Vlčková 20.08.2019 15:08) – Privatizace a bytová politika
  Dobry den,
  chtela bych se toto formou zeptat, zda je mozne odkoupit byt na Praze 4,ulice Laskova, ve kterem bydli ma teta Iveta Höschlova a je v nem nahlasena trvalym pobytem. Jedna se o byt 3+1.
  Dekuji za odpoved,
  Vlcova Eva
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner 27.08.2019 9:31)
   Dobrý den,

   k Vašemu dotazu sdělujeme, že domy v ulici Láskova, k.ú. Chodov nejsou v majetku MČ Praha 4. Tímto Vám doporučujeme obrátit se na věcně příslušnou městskou část, tj. MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4.

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Seznam pronajimatelu bytu (Martin 21.07.2019 11:56) – Privatizace a bytová politika
  Dobry den,
  chci se zeptat zda je nekde dostupny seznam pronajimatelu mestskych bytu v m.c. Praha 4.
  Dekuju.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 25.07.2019 18:32)
   Dobrý den,
    
   k Vašemu dotazu sděluji, žádný seznam pronajímatelů bytů ve vlastnictví MČ Praha 4 není k dispozici, neboť pronajímatelem těchto bytů je městská část Praha 4.

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
   ÚMČ Praha 4
    
 • Otázka: byty s pečovatelskou službou (Pavel Kinier 22.08.2018 13:08) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,
  Chtěl bych se zeptat na ceny bytů s pečovatelskou službou a jestli je nutné využívat pečovatelskou službu, když sem opatrovníkem své nemocné přítelkyně, mam invalidní důchod adokážu se o svou partnerku postarat sám ve všech směrech. Děkuji
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 22.08.2018 18:19)
   Dobrý den,
    
   k Vašemu dotazu ve věci výše nájemného v bytech v domech s pečovatelskou službou a využívání pečovatelských služeb sdělujeme, že byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny pro občany, kteří dovršili věku 60 let anebo mladší (např. invalidní důchodci) na základě posouzení zdravotního stavu obvodním lékařem za podmínky uzavření „Smlouvy o odběru pečovatelských služeb“ s  Ústavem sociálních služeb Praha 4. Tyto byty jsou v domech v ul. Branická 65/46, nebo Branická 43/55, Praha 4 - Braník, dále pak v ul. Marie Cibulkové 626/4, Praha 4 - Nusle a v ul. Podolská 208/31, Praha 4 - Podolí. Nájemné je stanoveno ve výši  60 Kč/m2/měsíc. Podmínkou pro pronájem bytu v DPS je trvalý pobyt na městské části Praha 4 minimálně 2 roky před podáním žádosti.
    
   K bytům v domě s pečovatelskou službou Branická 65/46, Praha 4 lze uzavřít nájemní smlouvu i s jinou osobou, tj. s takovou, která není příjemcem pečovatelské služby, ale je poživatelem starobního důchodu ve věku min. 65 let s minimálním měsíčním příjmem 6.000,- Kč, za podmínky, že žadatel, popř. člen budoucí domácnosti nemá vlastnické, spoluvlastnické nebo věcné právo k užívání jiného bytu nebo domu, ani není společníkem nebo členem právnické osoby, kde vlastnictví obchodního či družstevního podílu je spojeno s právem užívat byt. Nájemné je v případě, že nejsou odebírány pečovatelské služby, stanoveno ve výši  135 Kč/m2/měsíc.

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: privatizace bytov, Pikrtova 1316/11 (Alena Jakubovova 09.08.2018 12:13) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý děn ráda bych se zeptala kdy bude možná privatizace bytů na ulici Pikrtova 1316/11, Praha 4
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 09.08.2018 13:56)
   Dobrý den,
    
   privatizace bytového fondu ve vlastnictví městské části Praha 4, je již ukončena a městská část Praha 4 zatím neuvažuje o zařazení dalších domů a bytů do privatizace bytového fondu, tedy ani domu na adrese Pikrtova 1316/11, Praha 4 – Nusle, který i nadále zůstává zařazen do seznamu domů, které budou ponechány v majetku městské části Praha 4.
   K uvedenému dotazu uvádím, že nájemci Vámi užívaného bytu jste se stali na základě zveřejněného záměru pronájmu bytu, kde bylo jednoznačně deklarováno, že dům ani byt není určen k privatizaci.
    
   Zároveň si Vás dovoluji informovat, že městská část Praha 4 jako územní samosprávný celek ve své samostatné působnosti hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen hlavním městem Prahou. Hospodaření s byty a bytovými domy patří do této samostatné působnosti obce a řídí se zákony a obecně právními předpisy a je tedy na rozhodnutí orgánů obce, zda jí svěřený majetek prodá či zda si jej ponechá ve vlastnictví. 
   V případě, že by v budoucnu došlo k rozšíření seznamu domů určených k prodeji, budou oprávnění nájemci bytů v předmětném domě o této skutečnosti informováni.

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Pronajem bytu (Marcela 18.07.2018 16:44) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den , mám trvalý pobyt na Praze 4 , mám problém sehnat pronájem bytu,je možné u vás zažádat a vše je k tomu potřeba ?
  Problém je většinou se psem a přihlášením k trvalému pobytu , ceně
  Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 18.07.2018 17:45)
   Dobrý den,
    
   odboru obecního majetku ÚMČ Praha 4 byl postoupen Váš dotaz ohledně pronájmu bytu z majetku MČ Praha 4.
    
   K Vaší žádosti o nájem bytu z majetku městské části Praha 4, sděluji, že evidence žádostí o byt byla zrušena v roce 1996 a od tohoto roku má městská část Praha 4 v platnosti Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 4”,  který stanovuje možnosti pronájmu.   
    
   Dle tohoto „Závazného postupu“, jsou uvolněné byty pronajímány formou zveřejněného záměru, a to většinou bez podmínky trvalého bydliště na území MČ Praha 4.   Oznámení o uvolněných obecních bytech, určených k pronájmu, je vždy po dobu cca 20-ti dnů zveřejněno na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, včetně požadovaného minimálního nájemného za 1m2/měsíc, kde jsou také zveřejňovány výsledky řízení, týkající se pronájmu bytů. Aktuální nabídka bytů je k dispozici i v informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 4, v ul. Antala Staška 2059/80b, dále v ul. Hlavní 1402/141, nám. Hrdinů 1634, v ul. Branická 44, K Libuši 7, Novodvorská 151, a v ul. Poláčkova 1976, Praha 4.  Zmíněné informace je možné získat též na Internetu, adresa: www.praha4.cz (úřední deska, elektronická úřední deska, oblast – úřední deska – vyvěšení, kategorie - pronájem bytů, kde jsou uvedeny veškeré informace, týkající se velikosti bytu, minimální výše nájemného, výše finanční jistoty, termín prohlídky bytu, způsob přihlášení, formulář přihlášky …). O pronájmu rozhoduje Rada městské části Praha 4, podle způsobu vyhlášení záměru, zveřejněného na úřední desce, a to s přihlédnutím k výši nabídky nájemného za 1m2/měsíc.
    
   V případě uzavření nájemní smlouvy k bytu z majetku městské části Praha 4, je následně možné se na adrese bytu přihlásit k trvalému pobytu.
    
   Dále Vás informuji, že dle platného občanského zákoníku nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli.

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: nájemní smlouva (Ivana 14.05.2018 9:26) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mi stačí k přihlášení trvalému bydlení nájemní smlouva, která byla vytvořena dnem nastěhování, ale prodlužuje se dle zákona, bez dodatku ve smlouvě. Tím myslím, že nájemní smlouvu jsme podepsali 2.6.2014. Stále bydlíme v pronájmu v tom samém bytě, ale bez prodloužené smlouvy. Máme smlouvu na dobu určitou. A dále nájemní smlouva je na manžela, mohu si v tomto bytě dát trvalé bydliště? Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 23.05.2018 11:40)
   Dobrý den,

   pokud jste v roce 2014 uzavřeli nájemní smlouvu na dobu určitou a nemáte k ní žádný dodatek o prodloužení, není již s největší pravděpodobností platná. Píšete, že se smlouva prodlužuje „ze zákona“, nicméně takovou variantu upravuje pouze ustanovení §2285 Občanského zákoníku:

   § 2285
   Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let…
    
   Jak je z výše uvedeného patrné, nájem by pokračoval maximálně dva roky po uplynutí lhůty, ne kterou byl sjednán, záleží tedy na tom, do kdy tato lhůta byla. Pokud byl nájem v roce 2014 sjednán pouze na rok, skončil tedy nejpozději v roce 2017.
   Pokud je nájemní smlouva psaná na manžela, můžete se na ní přihlásit i Vy, jelikož máte společné nájemní právo manželů.
    
   V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na naši informační linku: 261 192 659.
    
   S pozdravem a přáním příjemného dne
    
   Ing. Martin Anděra
   Vedoucí odboru správních agend
   ÚMČ Praha 4


Vytisknout