Přípravné práce před rekonstrukcí Barrandovského mostu začnou v pátek 29. dubna 2022


Info a ilustrace k 1. etapě

Rekonstrukci Barrandovského mostu, která odstartuje 14. května instalací dopravního omezení a 16. května stavebními pracemi, budou předcházet přípravné práce. Začnou v pátek 29. dubna 2022 v nočních hodinách a skončí 6. května 2022. I tyto přípravné práce omezí provoz na mostě.

Aby vlastní práce v průběhu stavby probíhaly bez zbytečného zdržení a uzavírka rampy ze Strakonické ulice byla jen na nezbytně nutnou dobu, zahájí Technická správa komunikací (TSK) přípravné práce. Bude se jednat o vybudování přejezdů mezi severní a jižní nosnou konstrukcí mostu na obou předpolích, které jsou nebytné pro samotnou rekonstrukci mostu. V této době bude podle informací TSK uzavřena části chodníku i cyklotrasy A1. V rámci těchto prací dojde k následujícímu dopravnímu omezení:

Ve směru z Prahy 5 na Prahu 4
  • před začátkem mostu – zábor levého jízdního pruhu,
  • na konci mostu, na straně Prahy 4 - zábor levého jízdního pruhu na sjízdné rampě do ul. Modřanská a zábor pravého jízdního pruhu ve směru na ul. Jižní Spojka (směr Praha 10).
Ve směru z Prahy 4 na Prahu 5
  • na konci mostu, na straně Prahy 5 - zábor levého jízdního pruhu.
Dále bude v termínu od 3. května do 31. srpna 2022 uzavřena cyklotrasa A1 a chodníku na jižní straně mostu takto:
  • Info a ilustrace k 1. etapěStrana MČ Praha 5 úplná uzavírka chodníku/cyklotrasy A1, EV4 v oblasti pod Barrandovským mostem – nájezdnou rampou z ul. Strakonická na ul. Barrandovský most a dále na ul. Jižní Spojka a chodníku vedoucím po jižní straně mostu směrem od Prahy 5 na Prahu 4.
  • Strana Praha 4 úplná uzavírka chodníku od ul. Modřanská /cyklotrasy A1, EV4 v oblasti pod Barrandovským mostem – nájezdnou rampou z ul. Strakonická na ul. Barrandovský most a dále na ul. Jižní Spojka a chodníku vedoucím po jižní straně mostu směrem od Prahy 5 na Prahu 4.
Objízdná trasa povede:
  • za uzavřený jízdní pás chodníku/cyklotrasy A1, EV4 v předmětném úseku ze směru od Lahovic směrem na Barrandovský most: (cyklotrasa A111, A12) ul. Podjezd – ul. Zbraslavská – Barrandovský most – severní strana chodníku Barrandovského mostu – Praha 4 (obdobně v opačném směru),
  • za uzavřený jízdní pás chodníku v předmětném úseku směrem od Prahy 4 na Prahu 5 – severní strana chodníku Barrandovského mostu – Praha 5 (obdobně v opačném směru).
Více informací na https://opravujeme.to/action/728/

Podrobnější tisková zpráva TSK je ke stažení ZDE .

Info a ilustrace k 1. etapě

Info a ilustrace k 1. etapě
Aktualizováno: 27.04.2022 – Vít Drbal
Vytisknout