Přijímání dětí z Ukrajiny do mateřských a základních škol v souvislosti se současnou migrační vlnou


Mateřské a základní školy zřizované městskou částí Praha 4 jsou připraveny přijímat ukrajinské děti ke vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání a povinná školní docházka se vztahují na cizince, kteří mají v ČR právo pobývat na dobu delší než 90 dnů.

Není tedy nezbytné se touto povinností zabývat po dobu prvních tří měsíců pobytu v ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) vydalo k této problematice dvě základní příručky. Ty si můžete stáhnout na odkazech níže:
Poslední příručkou, která je nyní k disposici, je Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR - informační metodický materiál (ke stažení dole - kliknutím na obrázek).


A nyní se už vrátíme zpět ke konkrétním podmínkám na MČ Praha 4

Překlad hlavní části textu článku níže je ke stažení jako soubor PDF na odkazu zde:1. Přijetí ukrajinského dítěte do školy zřizované MČ Praha 4 - integrací do českých tříd s výukou v českém jazyceMateřské a základní školy zřizované MČ Praha 4 jsou připraveny přijímat ukrajinské děti ke vzdělávání v souladu s platnou legislativou a s aktuálním materiálem vydaným MŠMT o vzdělávání ukrajinských dětí v ČR (https://www.edu.cz/methodology/vzdelavani-ukrajinskych-deti-v-cr/). Ukrajinské děti jsou a budou přijímány do MŠ a ZŠ v návaznosti na místo jejich pobytu.

Zjednodušeně tedy platí, že tyto děti jsou přijímány do školy, která je nejblíže k místu jejich bydliště, pokud je v této škole volná kapacita.

Mateřské školy (pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let)

Jaké dokumenty jsou potřeba k přijetí:
  • Přihláška – písemná, nebo v souladu se správním řádem podaná ústně do protokolu
  • Doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce; jako doklad o totožnosti je možné předložit také vízum nebo podobný dokument
  • Potvrzení o očkování od lékaře (kromě dětí v povinném předškolním vzdělávání); vzhledem k předpokládaným problémům s doložením takového potvrzení se čeká na další informace od Ministerstva zdravotnictví ČR
  • Místo (faktického) pobytu – stačí prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě
Základní školy (pro děti zpravidla ve věku od 7 do 15 let)

Jaké dokumenty jsou potřeba k přijetí:
  • Přihláška – písemná, nebo v souladu se správním řádem podaná ústně do protokolu
  • Doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce; jako doklad o totožnosti je možné předložit také vízum nebo podobný dokument
  • Místo (faktického) pobytu – stačí prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě

Ukrajinský překlad nejdůležitějších dokumentů je k dispozici na webu:

2. Přijetí ukrajinského dítěte do jednotřídky – samostatná třída pro ukrajinské děti s výukou v ukrajinštině


Pro uprchlíky z Ukrajiny vzniká síť škol, kde budou učit pedagogové z Ukrajiny v jejich rodném jazyce. Projekt Ukrajinské jednotřídky připravilo Velvyslanectví Ukrajiny ve spolupráci s Nadačním fondem Děti Ukrajiny za podpory ministerstva školství v ČR. Zástupci projektu počítají s distribucí ukrajinských učebnic do vybraných škol.

Uprchlíci mohou registrovat své děti na webu: www.detiukrajiny.cz .

Do projektu se dále mohou přihlásit i učitelé z Ukrajiny. První jednotřídka v Praze byla otevřena na 1. slovanském gymnáziu v Praze 1.


V případě problémů s umístěním dítěte do školy zřizované MČ Praha 4 kontaktujte:Odbor školství, prevence a rodinné politiky
Úřad MČ Praha 4
Antala Staška 2059/80b
Praha 4, 140 46
Telefon: (+420) 261 192 470
Web: www.praha4.cz

Další kontaktní spojení:

Gabriela Michalicová
Tel 261 192 322, e-mail: gabriela.michalicova@praha4.cz
Jana Ságlová
Tel. 261 192 477, e-mail: jana.saglova@praha4.cz

Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR - informační materiál


Aktualizováno: 10.03.2022 – Vít Drbal
Vytisknout