Praze 4 se nelíbí plánovaná výstavba Ekorezidence v Braníku


Praha 4 nesouhlasí se záměrem výstavby souboru pěti bytových domů s bezmála třemi sty bytovými jednotkami v branickém ohybu Jižní spojky. Stavba "Ekorezidence Braník" má sloužit k bydlení a příjezd k ní má zajistit pouze dosavadní komunikace Bezová. Vedení městské části Praha 4 se kromě nedostačujícího dopravního řešení nelíbí ani umístění stavby a její urbanistický a architektonický ráz.

„Společnost Ekospol chce zastavět tuto lokalitu bez ohledu na její obyvatele," uvedl radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS) a dodává: „Záměr stavby není v souladu s požadavkem stavebního zákona na dosažení udržitelného rozvoje území. Nevyhovující je prostorové uspořádání jednotlivých budov, které půdorysem ani orientací nenavazují na současnou zástavbu v této části Braníka. Ekospol dále otevřeně nerespektuje kompoziční osy a průhledy z Branického náměstí.“

Městská část Praha 4 se důvodně obává i celkového snížení prostupnosti území pro obyvatele v této části Braníka. Není vyřešený očekávaný nárůst dopravy na přilehlé komunikace či potřebný rozsah parkování pro nové obyvatele. Na téměř tři sta bytů totiž bude mít Ekorezidence asi jen sto sedmdesát parkovacích míst. Dořešena rovněž není ani potřebná občanská vybavenost této lokality.

„Stížnosti a obavy ze strany obyvatel Braníku dobře chápeme. Byli jsme společností Ekospol postaveni před hotovou věc. S jejím záměrem jsme se, stejně jako místní obyvatelé, měli možnost seznámit až na poslední chvíli. Poté, co jsme viděli projekt, chápeme proč. Nyní čekáme na stanovisko developera, podle kterého budeme postupovat dále," zdůraznil radní Opa.Zveřejněno: 04.12.2019 – Vít Drbal
Vytisknout