Prázdninový provoz mateřských škol a školních družin základních škol v létě 2020


Rodiče, kteří potřebují v době letních prázdnin umístit své děti předškolního věku a školáky v mateřské škole nebo ve školní družině, je mohou přihlásit do některého zařízení zřizovaného městskou částí Praha 4. Mohou také využít nabídku aktivit zajišťovaných jinými organizacemi.

V červenci bude zajištěn prázdninový provoz pro děti z Prahy 4 v šesti mateřských školách. Budou to Mateřská škola Na Chodovci, Mateřská škola Němčická, Mateřská škola Mezivrší, Mateřská škola Voráčovská, Škola Kavčí hory – pracoviště MŠ Kaplická a Základní škola a Mateřská škola Sdružení - MŠ Družstevní ochoz.

„Chceme vyjít vstříc zaměstnaným rodičům, zejména matkám samoživitelkám, zároveň ale musíme nechat ředitelkám a ředitelům našich škol časový prostor, aby objekty připravili na další školní rok,“ uvedla starostka Irena Michalcová (ANO 2011). „Především ale chceme dát předškolákům šanci, aby si užili opravdové prázdninové volno bez obvyklého denního režimu, který by je čekal v mateřských školách. V posledních letech bohužel přibývá dětí, které putují po všech prázdninových provozech bez toho, aby si i ony užily volno a běžné letní aktivity, které jsou pro jejich zdárný vývoj velmi důležité,“ vysvětlila starostka.

V srpnu tak mateřské školy Prahy 4 v provozu nebudou. Rada MČ Praha 4 proto schválila zajištění příměstského sportovního kempu v objektech a školních zahradách Mateřské školy 4 pastelky (objekt Sedlčanská) a Krčské mateřské školy (objekt Tajovského), a to ve dnech 3. 8. – 7. 8. 2020 a 10. 8. – 14. 8. 2020. Podrobnější informace získají rodiče v každé mateřské škole už v průběhu měsíce března.

Provoz letních družin zajistí v období od 1. 7. 2020 do 17. 7. 2020 ZŠ Filosofská a od 20. 7. do 31. 7. 2020 Škola Kavčí hory. Přihlášky a další informace budou k dispozici v průběhu měsíce března v každé základní škole.

Detailní informace najdete v časopisu Tučňák a také v našem článku: Provoz mateřských škol a školních družin v červenci a srpnu 2020
Zveřejněno: 12.02.2020 – Vít Drbal
Vytisknout