Praha zahájila stavbu Dvoreckého mostu


Dvorecký most - studieDvorecký most - studieDvorecký most - studieDvorecký most - studie
Pro zobrazení celého obrázku na něj klikni myší

Podolí a Zlíchov spojí nový most, který bude sloužit městské hromadné dopravě, cyklistům a pěším. Praha tak bude mít v pořadí již devatenáctý most přes Vltavu. Jeho stavbu dnes oficiálně zahájilo hlavní město. Stavební práce potrvají 810 dní a stát budou 1 075 000 000 korun bez DPH. Staveniště Dvoreckého mostu si v úterý 13. září 2022 převzal zhotovitel stavby, sdružení Metrostav TBR Firesta STRABAG – Dvorecký most. Hotovo by měl být na přelomu let 2024 a 2025.

Most mezi Prahou 4 a 5 je jedna z nejdůležitějších investic pro pražskou MHD v následujících letech. Je základem takzvané jižní tramvajové tangenty, která propojí tramvajové tratě vedoucí od Barrandova a Modřan. Zlepší se přestupní vazby mezi dopravními uzly Lihovar a Dvorce. Po mostě budou jezdit dvě tramvajové linky a čtyři autobusové. Podle odhadu Dvorecký most v budoucnu denně poslouží 50 tisícům uživatelů a výrazně se zjednoduší cestování mezi oběma břehy řeky. Například autobusová linka 118 díky odklonění z Barrandovského mostu ušetří Pražanům pět minut cesty.

Projekt počítá s tím, že pravobřežní vyústění mostu bude u vjezdu na Veslařský ostrov téměř naproti Podolskému bazénu, západní pak poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Součástí jsou nové tramvajové a autobusové zastávky Dvorecký most.

Stavební práce jsou rozdělené do několika etap. První etapa zahrnuje především přeložky inženýrských sítí, zřízení přístupů na stavbu a ploch pro zařízení staveniště, demolici pozemních objektů a další terénní úpravy. Ve druhé etapě budou založeny pilíře, opěry a cyklolávka. Ve třetí a čtvrté etapě se budou betonovat jednotlivá pole mostu. V páté etapě se pak dokončí betonáž nosné konstrukce, v předstihu budou demontovány provizorní mosty, odtěženy provizorní přísypy a odstraněny zápory. Ve finálních dvou etapách je pak plánována výstavba mostního svršku, vozovek a tramvajového tělesa na mostě.

Stavba je koordinována s rekonstrukcí Barrandovského mostu, která je rozložena do etap, aby mohly být na nově vzniklý most plynule převedeny plánované autobusové linky.

Více foto v malé fotogalerii na odkazu ZDE .

Slavnostního poklepání na základní kámen Dvoreckého mostu se zúčastnili v úterý 13. září 2022 dopoledne v prostorách Žlutých lázní i zástupci radnic obou nově spojovaných břehů Vltavy - za MČ Praha 4 první místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS) a za Prahu 5 starostka Renáta Zajíčková (ODS).
Slavnostního poklepání na základní kámen Dvoreckého mostu se zúčastnili v úterý 13. září 2022 dopoledne
v prostorách Žlutých lázní i zástupci radnic obou nově spojovaných břehů Vltavy - za MČ Praha 4
první místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS) a za Prahu 5 starostka Renáta Zajíčková (ODS).Aktualizováno: 13.09.2022 – Vít Drbal
Vytisknout