Praha 4 zajistila péči o děti rodičů pracujících ve vybraných profesích


autobus linky 193 v zastávce Táborská
Ilustrační foto

Městská část zajistila v návaznosti na prodloužení nouzového stavu a vládou přijatá krizová opatření o omezení provozu škol a zajištění péče o děti provoz Základní školy U Krčského lesa. Byla vybrána proto, že je v blízkosti dvou velkých zdravotnických zařízení – Fakultní Thomayerovy nemocnice a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Usnesení vlády ČR z 23. prosince 2020 stanovuje profese, kterých se povinnost krajů zajistit tuto péči týká, a primátorovi hl. m. Prahy a hejtmanům umožňuje tento seznam rozšířit. Pražský primátor o rozšířeném seznamu rozhodl a určil školská zařízení, která budou péči o děti ve věku od 3 do 10 let zajišťovat.

Vedle profesí stanovených vládním krizovým opatřením se jedná se o profese, které jsou nezbytné k zajištění služeb občanům. Kromě Integrovaného záchranného systému se jsou to například zaměstnanci kurýrní či doručovací služby nebo pracovníci zajišťující odvoz komunálního odpadu či dodávky elektřiny, tepla a zemního plynu, zaměstnance zajišťující plynulost silniční dopravy a systém Pražské integrované dopravy (PID).

Vytisknout