Praha 4 vybírá nového správce zeleně a odpadů


louka tráva pampeliška

Městská část Praha 4 ukončila z důvodu neplnění smluvních závazků spolupráci se společností, která doposud zajišťovala v Praze 4 údržbu zeleně, obsluhu košů a úklid veřejných prostranství. V současné době probíhá výběrové řízení na nového dodavatele služeb a zároveň jsou zajišťovány související mezikroky tak, aby se situace v těchto činnostech co nejdříve stabilizovala.

MČ Praha 4 děkuje občanům za shovívavost ohledně dodržování standardů uvedené služby v tomto přechodném období. V případě závažných nedostatků je možné se obracet na pracovníky odboru životního prostředí, kteří se řešení situace budou operativně věnovat.
Zveřejněno: 21.09.2020 – Vít Drbal
Vytisknout