Praha 4 podporuje zlepšení kvality vzdělávání ve školách


Od 1. 6. 2022 až do 30. 11. 2023 je městská část Praha 4 realizátorem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 4 - MAP III“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023113, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt spočívá v podpoře společného plánování a sdílení aktivit v MČ Prahy 4, vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách.

Bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního vzdělávání z MČ Praha 4, zaměřená zejména na společné informování, síťování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání včetně vyhodnocování přínosů spolupráce.

Celková výše podpory činí 2 246 748 Kč.

Praha 4 podporuje zlepšení kvality vzdělávání ve školách


Aktualizováno: 09.06.2022 – Vít Drbal
Vytisknout