Praha 4 i nadále distribuuje testy a roušky pro školy


Úřad městské části Praha 4 se i nadále podílí na distribuci antigenních testů na detekci virového onemocnění Covid-19 a ochranných pomůcek na nos a ústa pro školská a podobná zařízení na území naší městské části či Kunratic.

Zaměstnanci úřadu ochranný a testovací materiál přebírají od Správy služeb hlavního města Prahy se sídlem na Kačabce na Praze 8, která je centrálním přejímacím místem od státních hmotných rezerv. Na radnici testy a roušky přivážejí pražští hasiči.

Materiál je pak z radnice dále poskytován přímo školským zařízením. Většině našich základních a mateřských škol, kde je MČ Praha 4 jejich zřizovatelem, roušky, respirátory nebo testy odváží vlastní autodopravou přímo úřad. Zbývající klienti si pro ně přicházejí nebo přijíždějí přímo na úřad na Budějovickou.

Například jednorázových roušek, které slouží školám jako záloha pro děti, které by si ochrannou pomůcku zapomněly doma, či se jim při výuce poškodila, bylo distribuováno celkem 157 350 kusů. Seznam čítá sedm soukromých vzdělávacích subjektů, 22 základních škol zřizovaných obcí (obcemi), šest škol zřizovaných krajem, tři církevní subjekty a jedno zařízení ministerstva školství.

U antigenních testů je situace ve složitosti logistiky podobná. Testů typu Lepu Rapid zamířilo škol, školek, gymnázií, středních škol, konzervatoří a dalších vzdělávacích institucí (seznam zařízení čítá 88 položek) celkem 58 875 kusů. I zde mají koneční adresáti různé zřizovatele. Nejvíce je opět obecních subjektů, následují soukromé, krajské a tři církevní i jeden z oblasti státní správy.

Od pondělního návratu dětí do základních a mateřských škol se novým ranním rituálem stalo testování, které děti, někdy i za pomoci rodičů či vyučujících, dvakrát týdně po příchodu do škol provádějí. A jak se dnes mohla přesvědčit v Základní škole Plamínkové osobně starostka Irena Michalcová (ANO 2011), dětem to jde pěkně od ruky a vše v naprosté většinou probíhá v klidu. Testovacími dny jsou pondělí a čtvrtek. Snímek je ze čtvrtka 15. dubna 2021.
Aktualizováno: 16.04.2021 – Vít Drbal
Vytisknout